Content-Type: text/html
Tips på länkar, böcker och artiklar om jul i andra länder

På Länsbiblioteket i Värmlands webbplats finns nu en sida med tips på länkar, böcker och artiklar om julfirande i andra länder. Adressen är http://wermland.se/lansbib/arkiv/referenstips_jul.htm
 
Vänliga hälsningar
Jenny Axelsson
--------------------------------------------------------
Besök Länsbiblioteket i Värmlands hemsida
http://wermland.se/lansbib/index.html
--------------------------------------------------------
Jenny Axelsson
Länsbiblioteket i Värmland
651 84 Karlstad
[log in to unmask]

Tel 054 - 61 42 36
Fax 054 - 10 06 49