Content-Type: text/html
Med risk att detta är "inget direkt svar" på frågan om dikter om beröring vågar jag hänvisa till Eeva Kilpis samlingar Sånger om kärlek (tex s. 13-14, 84, 99) och Innan döden (s. 16-17, 33, 41-42), som innehåller rörande och träffande tankar om både beröringens betydelse och brist på beröring:
 
"Precis som djuren
respekterar vi innerst inne varandra.
Helst tar vi en lång omväg runt varandra -
ifall det lyckades
skulle ingen beväpna sig.
Ensamma och i fred vill vi vara
om vi så gick i flock.
Bara när kärlekens ljuva byte
skymtar fram
störtar vi oss samfällt över det
våldför oss på det
och river med förenade krafter åt oss vår njutning.
För övrigt går allt bara ut på
att hålla fienden på avstånd."
 
- - -
 
"Känn på du bara:
under alla de här rynkorna finns jag,
den här förklädnaden tvingade livet på oss till slut,
du mitt smultron, min svala, min blomma så fin.
Och mina knölar vilar i dina gropar,
dina rynkor i mina fåror
och intill dig i ditt lidande
ber jag tyst om din död.
Och ljus är vår kväll och vår morgon."
 
- - -
 
Direkta dikthälsningar
direkt ur hjärtat
direkt till Dig
från Merja Höijer
 
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mats Mannheim <[log in to unmask]">[log in to unmask]se>
Till: [log in to unmask]">[log in to unmask] <[log in to unmask]">[log in to unmask]>
Datum: den 23 november 2001 09:38
Ämne: lyrikfrågan Beröring"


Med hänvisning till frågor på BILIS, nu senast någon dikt om "Beröring". De svar som har kommit ger inget direkt svar om sådana dikter. Det är numera med Internet inte alls svårt att få fram bra svar. Gå in på en sökmotor google.com (går att söka på svenska) och skriv in "Beröring" så får man många svar, man kan kanske får leta lite, men!
Sedan finns det på Internet många webbsidor om dikter av oupptäckta poeter. Det behöver inte alltid vara dikter av Ferlin, Karin Boye eller Karlfeldt. Många poeter har med Internet fått ett lätt sätt att publicera sina verk. Det kan vara värt besväret, och en möjlighet för nya poeter att kanske bli lite kända.
Mats Mannheim
IT-kontakt
Regeringskansliets
Biblioteksenhet.