Content-Type: text/html
Med hänvisning till frågor på BILIS, nu senast någon dikt om "Beröring". De svar som har kommit ger inget direkt svar om sådana dikter. Det är numera med Internet inte alls svårt att få fram bra svar. Gå in på en sökmotor google.com (går att söka på svenska) och skriv in "Beröring" så får man många svar, man kan kanske får leta lite, men!
Sedan finns det på Internet många webbsidor om dikter av oupptäckta poeter. Det behöver inte alltid vara dikter av Ferlin, Karin Boye eller Karlfeldt. Många poeter har med Internet fått ett lätt sätt att publicera sina verk. Det kan vara värt besväret, och en möjlighet för nya poeter att kanske bli lite kända.
Mats Mannheim
IT-kontakt
Regeringskansliets
Biblioteksenhet.