Content-Type: text/html
Hej!
Tidskriften Svensk bokhandel (webbplats www.svb.se) har publicerat topplistor de senaste månaderna.
De har också publicerat några artiklar i ämnet. Minns inte i vilket nummer för ögonblicket, men det var under senaste året och säkert inte svårt att hitta.

mvh
Anne MarcussonJenny Samuelsson <Jenny.Samuel[log in to unmask]>
Sänt av: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

2001-11-12 14:01
Sänd svar till BIBLIST - Topics in Nordic research library user services

       
        Till:        [log in to unmask]
        Kopia:        
        Ärende:        vilka böcker säljs mest?Hej!

Jag har en student som vill skriva en c-uppsats i sociologi om de böcker
som toppar försäljningslistorna i Sverige. Vet ni om det finns någon sådan
bokstatistik, och hur får man isåfall tag på den?

MvH
Jenny Samuelsson


Jenny Samuelsson
Biblioteks- och informationsvetenskap
Sociologiska institutionen
Umeå universitet
e-post: [log in to unmask]
telefon: 090-786 63 09