Content-Type: text/html Handelshögskolan i Stockholm
söker en
Förste bibliotekarie/Informatiker
Heltid

Biblioteket har ett tjugutal anställda som ger service åt Handelshögskolans studenter och forskare. Samtidigt fungerar biblioteket som nationellt ansvarsbibliotek för ekonomi och erbjuder därtill en avgiftsbelagd söktjänst för svenskt näringsliv. Vårt bibliotekssystem är Millennium från Innovative AB.

Samtliga studenter vid Handelshögskolan utbildas i informationssökning. Undervisningen äger rum återkommande under hela studietiden. Vi förbereder dessutom specialutbildningar åt intresserade forskare. En väsentlig del av bibliotekets informationsutbud utgörs av ett femtiotal databaser som är tillgängliga via vår hemsida.

Vi behöver nu återbesätta den tjänst inom biblioteket som har huvudansvar för undervisning och databaser, såväl urval som kännedom.

Din uppgift blir att leda ett team som arbetar med biblioteksundervisningen. Detta liksom den faktiska undervisningen beräknas ta ungefär halva tjänsten i anspråk. I arbetet ingår även schemalagda pass i bibliotekets informationsdisk.

Din kompetens
Vi söker dig som har biblioteksutbildning, biblioteks- eller databaserfarenhet. Vi vill att du skall ha pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning. All modern biblioteksverksamhet kräver IT-kunnande och obehindrad engelska. Kunskaper i ekonomi är starkt meriterande.

Närmare upplysningar om tjänsten:
Överbibliotekarie Eva [log in to unmask], tel: 08-736 97 00.

Information om anställningsvillkoren:
Personalhandläggare Kristin Ulvbäck, tel: 08-736 90 53.

Intervjuer kommer att äga rum efter den 14 januari 2002. HHS tillämpar alltid provanställning.

Ansökan, märkt med dnr 411/349-01/02 , tillsammans med en meritförteckning vill vi ha senast den 17 december 2001 under adress:
Handelshögskolan i Stockholm
Att: Registrator
Box 6501
113 83 Stockholm

Det går även att e-posta ansökan till: [log in to unmask]