Content-Type: text/html
Hej!
 
Min fråga gällde kanske speciellt rätten att avvisa låntagare från ett allmänt bibliotek. Av vad jag kan se så har vi inte rätt att göra det, vi begår då ett lagbrott, se Anders Jonssons inlägg.
Jag kan inte likgiltigt stå och se på hur man i allmänna lokaler avvisar folk,låntagare av en den ena och en den andra orsaken.
Jag skulle vilja ha fler kommentarer och åsikter om detta, hur ni som avvisar folk kan göra det fastän det är ett lagbrott t ex.
Är det vi som skall avgöra vad som är god smak och vad som är tillåtet eller ej?  Att vi måste avvisa någon som fysiskt attackerar någon är självklart men också det skall ske med polisens hjälp.  Men skall vi avvisa folk som tittar på och läser sådant som vi inte gillar själva?  Skall vi i framtiden stå och titta över axeln på låntagarna och noga kontrollera vad de läser för böcker eller vilka siter de går till på Internet?
 
 
 
Vad gäller Censur och internet:
Bibliotek anvisar litteratur och budgeten sätter ofta gränser för vad man köper in, här kan bibliotekarien styra och ställa som hon/han vill.
 
Vad gäller Internet od så blir det en annan sak. Internet har alla dessa resurser för samma kostnad (självklart kostar tillgång till en del databaser mer), och om man här aktivt filtrerar eller övervakar så blir det en form av censur, mediet finns bibliotekarien filtrerar, censurerar.
 
Vi har en viktig funktion som tillhandahållare av information i största möjliga utsträckning, varje nedskärning, filtrering, censur skadar demokratin och yttrandefriheten på läng sikt.
 
Om vi hemma begränsar tillgången till Internet od så har vi självklart rätt till det, men det är viktigt att skilja på hemmamiljö och offentlig miljö.
 
 
Att se på information på en publik PC måste likställas med att läsa en bok, slå i en uppslagsbok etc det är ett privat nöje, vi måste principiellt se på det sättet.
 
 
Hälsningar,
 
Martin Lindén
KTHB
 
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Friday, March 23, 2001 2:55 PM
Subject: Re: censur eller sunt förnuft?

Till att börja med:  jag delar Martin Lindén syn på censurens förkastlighet.

Maria Bergwall snuddar dock vid en viktig distinktion.  Med censur avser man normalt någon form av förhandsgranskning, syftande till att förhindra att "olämpliga" skrifter går i tryck och sprides, att "olämpliga" filmer visas för offentligheten et c.  Detta är faktiskt något annat än att tillhandahålla alla former av tryckta skrifter, producerade filmer eller annan typ av information.  Biblioteken köper ju t. ex. normalt inte in Lektyr och liknande tidskrifter.  Ö h t gör man på olika grunder en urvalsbedömning av vad som skall förvärvas.Detta är naturligtvis inte censur.  Ingen förhindrar ju därmed att Lektyr kommer ut et c.

Hur ska' man se på detta i relation till internet?  Innebär det faktum att man begränsar möjligheterna att nå viss information att man censurerar?  Eller är det helt enkelt att betrakta som något som motsvarar den kvalitetsgranskning man gör vid litteraturinköp?  Även om jag personligen förordar öppenhet och frihet från inskränkningar i informationsutbudet - allt annat vore att beträda en farlig väg - vore det intressant att få juristens syn på problematiken.  Jag tycker inte att svaret på nätet är helt tydligt på denna punkt.  Att begränsa tillgång till information är ju trots allt inte riktigt detsamma som att förbjuda informationen att existera eller spridas i andra fomer än dem biblioteken tillhandahåller.

Mvh

Hilding Sjödén