Content-Type: text/html
NORDINFO och Danmarks Biblioteksskole arrangerar NORDINFO-sommarskola om Det digitala biblioteket II. Sommarskolan äger rum på Danmarks Biblioteksskole i Köpenhamn 25.6 - 6.7.2001. Se ytterligare information samt program www.db.dk/kon/temadag/Nordisk.htm
 
Mona Weckström, Redaktionssekreterare
NORDINFO - Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information
PB 237 (Fabiansgatan 34)
FIN-00171 HELSINGFORS, Finland
Tfn: +358 9 180 0481
Fax: +358 9 180 0482
E-post:
[log in to unmask]">[log in to unmask]