Content-Type: text/html
Talboken i Halland.
Inför ny teknik för talboken har Kerstin Wedin, på uppdrag av Länsbibliotek Halland, gjort en kartläggning av talboksförsörjningen i Halland. Den utmynnar i förslag till hur verksamheten skall bedrivas framöver. 
Utredningen finns att hämta på  http://www.lansbibliotek.halland.net/talboken.htm . 
För analog utgåva, kontakta mig på adress nedan.
 
Gott nytt år!

Kerstin Grum
 
***********************************
Kerstin Grum
Länsbibliotek Halland
Fredsgatan 2
302 46 Halmstad
Tel +46 (0)35 13 71 62
Fax +46 (0)35 13 71 90
Mobil +46 (0)703 28 29 56
e-post [log in to unmask]">[log in to unmask]