Content-Type: text/html

Gymnasiebibliotekarie
till Bergslagsskolan, Karlskoga

Heltid, vikariat 010102 - 010630. Eventuellt längre.

Bergslagsskolan är en gymnasieskola med 600 elever.
Skolan har en tydligt utvecklad IT-profil. Eleverna arbetar mycket självständigt med ett undersökande arbetssätt vilket gör att biblioteket spelar en viktig roll i skolan.

Arbetsuppgifter:
36/40 Gymnasiebibliotekarie.
4/40 Informationstjänstgöring på huvudbiblioteket i Karlskoga.

Kvalifikationer:
Bibliotekarieexamen och gärna fil. kand eller motsvarande.
Erfarenhet från biblioteksarbete gärna med skolanknytning.
Bred och djup kunskap om informationssökning.
Vana vid datorer, CD-ROM och internet.

Eftersom de flesta medarbetare på biblioteket är kvinnor ser vi gärna manliga sökanden.
Vi ser som en mycket viktig egenskap att Du kan samarbeta med andra.
Du är initiativrik samt har stor förståelse och intresse för skolans värld.
Du trivs med att arbeta med lärare och elever och klarar stressen av att handleda många elever samtidigt.

Tillträde: snarast

Övrigt:

Upplysningar:
Bibliotekschef Helesine Taylor 0586/615 96.
Rektor Yvonne Toth 0586/616 36 eller Christer Karlsson 0586/616 03
Facklig företrädare för DIK bibliotekarie Jan Christersson 0586/614 44
SKTF biblioteksassistent Birgitta Sandlin 0586/617 56

Välkommen med ansökan, löneanspråk och bifogade betygshandlingar senast
15 december 2000
under adress Karlskoga Kommun, Biblioteket, 691 83 Karlskoga