Content-Type: text/html En 6 månaders extra anställning som bibliotekarie på projektet Nya Lundstedt vid Tidningsenheten.

Arbetsuppgifter: Delta i bibliograferingen av dagstidningar i projektet Nya Lundstedt. Arbetet är ofta tungt och smutsigt samt förutsätter täta resor mellan KB och Statens biblioteksdepå utanför Bålsta.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning eller motsvarande utbildning. Vana vid bibliografering och katalogisering. Kunskap om det svenska tidningsväsendet. God förmåga både till självständigt arbete och till samarbete.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av enhetschef  Lars Olsson samt av personalföreträdarna Esbjörn Eriksson, TCO-OF och Johannes Rudberg, SACO,  tel 08-463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41  STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 12 januari 2001 märkt med dnr 141-605-00.