Content-Type: text/html Hej.

Maria Andersson skrev:

De gånger jag försökt har man hänvisat
till expertanvändare på KB, där irriterad bibliotekspersonal svarat att de
har annat att göra än att lära ut Libris...
 
Det var tråkigt att höra att du blivit otrevligt bemött. Numera har KB en "frågelåda" för spörsmål som gäller innehållet i LIBRIS. Dit kan man skriva om allt från felaktigt inmatade titlar till just tips om hur man söker fram en viss information. Frågelådan bevakas av erfarna katalogisatörer och vi hjälper gärna till och lär ut det vi kan. Man  kan nå oss t.ex. via LIBRIS Websöks sidor från länken "Kontakta oss". Eller skriv direkt till: [log in to unmask]

Med vänlig hälsning
Stina Degerstedt
 
 

 

>From: Lotta Janson <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>      <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: VB: Bläddra snabbt i LIBRIS?
>Date: Wed, 20 Dec 2000 16:18:59 +0100
>
>Hej Erik och alla andra på BIBLIST
>
>Veckans inlägg på BIBLIST visar att vi har anledning att se över
>funktionerna kring träfflistan i LIBRIS Websök.
>
>Den lösning, som du upplyser om, för att bläddra i träfflistan är givetvis
>möjlig men inte helt okomplicerad.
>
>Som vi ser det finns det två möjligheter att lösa problemet, antingen att
>göra längre träfflistor eller att användaren själv kan
>välja vilken sida i träfflistan man vill titta på. Det kan finnas för- och
>nackdelar med båda lösningarna. Det här är en sak vi får
>fundera på inför framtiden.
>
>Med vänliga hälsningar
>Christer Larsson och Lotta Janson
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>[[log in to unmask]">mailto:[log in to unmask]]För Erik Holst
>Skickat: den 20 december 2000 10:13
>Till: [log in to unmask]
>Ämne: Re: Bläddra snabbt i LIBRIS?
>
>
>Hej!
>
>I Internet-adressen för träfflistan, som börjar
>http://www.libris.kb.se/netacgi/brsgate?d=LIBT&l=25&p=1 ..., tycks p stå
>för
>sidan ("page"?) och l för antalet träffar, som Mats Danielsson påpekar.
>Genom
>att ändra "p=1" till "p=100" och trycka på "enter" får man tydligen upp
>sidan
>100 med träffar, d.v.s. normalt träff 2476-2500. Exempel:
>http://www.libris.kb.se/netacgi/brsgate?d=LIBT&l=25&p=100&u=%2Fenkel.sokning.html&r=0&f=S&Sect5=LIBRe&Sect6=F5T2S&s5=&s6=&s7=lindgre
>n%2C+astrid&s8=
>
>I själva sökformuläret finns däremot inte någon möjlighet att göra sådana
>ändringar.
>
>Vänliga hälsningar,
>
>Erik Holst
>
>Mats Danielsson wrote:
>
> > Ett alternativt sätt att hantera detta kunde kanske vara att öka antalet
> > referenser som visas per sida, t.ex från 25 till 100?
> >
> > Jag har inte sett att det i sökformulären för Libris Webbsök finns
> > möjlighet att ändra detta förinställda värde, men funktionen finns ju
> > uppenbarligen i systemet (styrs av parametern l=xx som skickas med i
> > sökningen, där xx som standard är satt till 25 - kan naturligtvis ändras
> > till 100 t.ex).
> >
> > Kan man hoppas att detta tillägg kommer i nästa version?
> >
> > Med önskan om en God Jul
> >
> > Mats Danielsson, Forskningsarkivet, Umeå UB
> > http://www.foark.umu.se
> >
> > At 14:01 2000-12-19 +0100, you wrote:
> > >Hej! Vet någon ett sätt att bläddra snabbt i stora LIBRIS-sökningar -
>att
> > slippa klicka på knappen Next list ett stort antal gånger?
> > >
> > >Hälsningar!
> > >Luleå bibliotek - Luleå kulturförvaltning
> > >Jan Olofsson
> > >0920-29 35 83, 070-205 98 20
> > >[log in to unmask]
> > >www.lulea.se/kulturen
> > >
> > >

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

--
--------------------------------------------------------------------
Stina Degerstedt
Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS)
- Division for Bibliographic Development and Co-ordination
Kungl. biblioteket - Royal Library - National Library of Sweden
Post adress: Box 5039, S-102 41 Stockholm, Sweden
Telephone: +46 8 463 42 42, Fax: +46 8 463 42 25
Mail to: [log in to unmask]
--------------------------------------------------------------------