Content-Type: text/html
Hej!
 
Prova gärna Karolinska Institutets länksamling "Biomedicinska länkar".
 
Där finns en grupp" For physians ...  med underrubriken "Medical Resources Worldwide" som säkert kan leda dig vidare även till patientinformation.
 
http://www.mic.ki.se/Physicians.html
 
 
Hälsningar
 
Johnny Carlsson, bibliotekarie
Teamledare, Kundtjänst stödgrupp
Karolinska Institutet, Biblioteket
Box 200, 171 77  STOCKHOLM
Tel 08-7286895, fax 08-348793
http://www.kib.ki.se
----- Ursprungligt meddelande -----
Från: [log in to unmask]" [log in to unmask]>GUSTAFSON JAN
Till: [log in to unmask]" [log in to unmask]>[log in to unmask]
Skickat: den 1 juni 2000 22:38
Ämne: Patientinformation på utländska språk

Finns det någon som kan ge tips på länkar med patientinformation på utländska språk förutom engelska och de skandinaviska språken. Jag har hittat websidor med allmän information på finska, tyska och franska samt alzheimerinformation på olika europeiska språk på webplatsen Alzheimer Europe. Många invandrare skulle ha nytta av lättläst medicinsk information på sitt eget språk.
Jan Gustafson
bibliotekarie