Content-Type: text/html Konferens: Evidensbaserad sjukvård-med bibioteket i centrum Ansvarsbiblioteket inbjuder till konferens:

Evidensbaserad sjukvård - med biblioteket i centrum

En hel dag med föreläsningar och paneldebatt om:
- begreppet  EBM, bakgrund och dagsläge
- hur klinikern ser på EBM
- bibliotekens roll inom EBM
- specifika databaser förutom Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA, NHSEED, CCTR)
- olika studie-designs betydelse
- systematiska översikter vs vanliga översikter, meta-analyser
- vad Cochrane Collaboration är

Kursen vänder sig till bibliotekarier vid sjukhusbibliotek,  medicinska forskningsbibliotek
och patientinformationscentraler.

Tid  och plats
Måndagen den 3 april kl 9.00-15.00, Nobel Forum, Karolinska Institutet, Solna
Cochrane Library kurs 16.00-19.00 i KIBs seminarierum
Antalet platser till Cochrane Library-kursen är begränsat till 16 st, företräde för längväga deltagare. Om det finns behov av fler kurser kommer fler tillfällen att ordnas under våren.

Priser
Konferens   500:-
Konferens + Cochrane Library-kurs  800:-
I priset ingår lunch och kaffe

Rese- och logikostnader får dras av från konferensavgiften mot uppvisande av kvitto.

Mer information och anmälan Lena Agnsäter, Karolinska Institutets bibliotek,
tel 08-728 66 61; e-post Lena.Agnsa[log in to unmask]. Anmälan senast 20 mars.


-----------------------------------------------------
Lotta Mathiesen, marknadsförare, DIHM
Karolinska Institutets bibliotek, KIB/ Karolinska Institute Library
PO Box 200
S-171 77 Stockholm, Sweden
phone + 46 8 728 66 64 fax +46 8 33 04 81
mail: [log in to unmask]
http://www.kib.ki.se