LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Internet- samt CD-ROM-avgifter vid Folk- och forskningsbibliotek
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Dec 1999 08:47:41 PST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (69 lines)


Hej Peter! Än så länge har jag fått in c:a trettio svar på min förfrågan.
Mestadels är det folkbibliotek utanför Stockholmsregionen  som har svarat.
Av dessa uppger några stycken att de tar ut avgifter av besökare även för
informationssökning på Internet (dvs när de söker på egen hand vid en publik
dator). Värt att notera är dock att Stockholms stadsbibliotek, Södertälje
stadsbibliotek och Stockholms universitetsbibliotek inte tar ut några
avgifter för informationssökning på Internet (däremot förekomer inom
Stockholms stadsbibliotek avgifter för t ex e-postanvändning).

Personligen delar jag annars din uppfattning att informationssökning via
Internet i görligaste mån bör vara kostnadsfri för användarna vid offentliga
bibliotek, som en självklar förlängning av bibliotekens referensservice. I
den interna diskussionen vid vårt museum har dock synpunkten framförts att
avgiftsbeläggning förekommer vid vissa andra bibliotek i regionen (vilket
tidigare var okänt för mig). Eftersom vår Internetanslutning kostar en del -
och därmed även belastar övrig verksamhet, t ex bokinköp - är avgiftsfrågan
inte helt självklar. För att ta reda på hur det förhåller sig med denna sak
hos andra bibliotek skickade jag därför ut min förfrågan till listan i syfte
  att förskaffa oss ett bättre beslutsunderlag i denna delikata policyfråga.

Jag vill i detta sammanhang poängtera att vi för närvarande INTE tar ut
några avgifter för Internetanvändning vid vårt biblioteks publika datorer.

God jul önskar Mattias Brundell
               Postmuseum
               Biblioteket
               Box 2002
               103 11  STOCKHOLM


PS. Jag har blivit ombedd att göra en sammanställning av inkomna svar och
skicka dem till listan. När jag får tid ämnar jag göra detta. Känner sig
några andra bibliotek manade - än de som redan svarat - kan ni gärna skicka
kompletterande information till min privata e-postadress som jag kan läsa
hemma (om ni inte väljer att svara till listan):

                  [log in to unmask]
                                                            DS.
>From: Peter Giger <[log in to unmask]>
>Reply-To: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>      <[log in to unmask]>
>To: [log in to unmask]
>Subject: Re: Internet- samt CD-ROM-avgifter vid Folk- och
>forskningsbibliotek
>Date: Mon, 20 Dec 1999 12:26:19 +0200
>
>Surfavgifter? Jösses!
>
>Jag kan inte tänka mig vad som ligger bakom ett beslut att avgiftsbelägga
>surfande eftersom surfande är informationssökning och informationssökning
>är en av bibliotekens viktigaste servicefunktioner och samtidigt vår
>motorväg in i framtiden. Pu, den var lång!
>
>Avgifter för surfning och cd-rom (läs informationssökning) är bibliotekens
>långsamma, och förmodligen plågsamma, död. Snälla, kan inte ni som är
>ansvariga för de omtalade bibliotekens avgifter skicka ett mail till listan
>för att upplysa om hur ni kom till den sensationella slutsatsen om att ta
>betalt för sånt som borde vara gratis? Vi är nog många bonnläppar som
>undrar vad som försigår i huvudstaden.
>
>God jul önskar
>Peter Giger

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager