LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VALFRID-priset 2000
From: Carina Waldén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 15 Dec 1999 18:44:29 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (13 lines)


VALFRID-priset är instiftat av Publiceringsföreningen VALFRID till minne av professor Erland Munch-Petersen. Det utdelas vartannat år med start 1998 till förtjänt forskarstuderande i Norden och prissumman är SEK 10 000 kronor.

Priset utdelas till en forskarstuderande i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige som under föregående tvåårsperiod framlagt en bok, större uppsats (ej magisteruppsats/hovedfagsuppgave eller avhandling/PhD) eller artikel inom området biblioteks- och informationsvetenskap.

Bedömningsgruppen gör sitt val utifrån förslag från varje forsknings- och utbildningsenhet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Varje institution/enhet lämnar förslag på ett verk av en författare till bedömningsgruppen. Detta förslag skall vara bedömningsgruppen tillhanda senast 1 mars utdelningsåret (1/3 2000).

Utdelning av VALFRID-priset sker vid en högtidlighet den 12 maj 2000 i Borås (Högskolan i Borås).

För ytterligare information kontakta Göte Edström, Publiceringsföreningen VALFRID,            c/o Bibliotekshögskolan, SE-501 90 Borås.


Vänliga hälsningar
/Carina Waldén

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager