LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Svar: SV: Ang: Dewey, UDK och SAB
From: Kleijn Bengt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Dec 1999 15:17:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (87 lines)


     Frågan är väl vem systemet är till för, bibliotekarien eller 
     användaren .  Generellt är SAB systemet genialt enkelt för den 
     genomsnittlige folkbiblioteksbesökaren. Att det sedan inte är 
     tillräckligt finfördelat för specialbibliotek är en annan femma.
     
     Så att ge sig på SAB systemet vore en dum klåfingrighet. 
     
     Bengt Kleijn
     
     Bibl. Chef.
     FMV


______________________________Svarsavskiljare __________________________________
Ärende: SV:      Ang: Dewey, UDK och SAB
Författare:  MIME:[log in to unmask] på INTERNET
Datum:    1999-12-01 14.24


Tänk om vi kunde få hela världen att gå över till SAB istället? 
Tja, skämt åsido är ju faktiskt SAB-systemet tämligen genialt.
Ska man se det rent matematiskt så är det ju så att bokstäverna möjliggör nästan
tre gånger så många variabler på varje position
.
Ett bokstavssystem kommer ovillkorligen innebära kortare serier, som 
är lättare att komma ihåg. Dock kvarstår förstås - vilket gäller alla system - 
pr oblemet att framtiden med dess intrikata ämnen 
är så svår
att gissa på förhand. Därför är det lika ofrånkomligt att diverse tillägg alltid
kommer att behövas, möjligen har SAB vissa svag
heter här jämfört med UDK och Dewey.
     
Rikard Åslund
Kultur- och informationschef
Essunga kommun
     
----- Ursprungligt meddelande ----- 
Från: Torsten Ekelund <[log in to unmask]> 
Till: <[log in to unmask]>
Skickat: den 1 december 1999 10:30
Ämne: Ang: Dewey, UDK och SAB
     
     
Jag har funderat på SAB-systemet i flera år och tycker att det inte är bra med 
al la revideringar. 
Troligen måste även UDK och Dewey revideras allt eftersom. Kanske skulle vi göra
en jätte-
revidering och gå över till UDK eller Dewey? 
     
Jag tycker mig komma ihåg från bibliotekarieutbildningen att SAB-systemet 
utveckl ades
från ett preussiskt system på 1800-talet. Preussen övergav dock detta system 
rätt
 snart
och gick över till ett decimalklassifikationssystem  i stil med UDK (tror jag). 
N ågon som 
vet varför Preussen övergav det?
     
I princip håller jag med Miguel att det svagaste med SAB är att det är 
nationellt . Jag har 
en del vänner från USA och Canada som blivit fövirrade av det. Å andra sidan 
hitt ar jag 
inte så bra på ett Nordamerikanskt bibliotek heller ... Generellt sett är jag 
anh ängare av 
internationella standardiseringar. Det underlättar om en liter är en liter även 
i
 andra länder 
och inte en gallon eller fluid ounce eller något annat.
     
Ericas kommentar att det är svårt att hålla reda på en sifferkombination stämmer
inte för mig
i alla fall. Jag tycker det är lika svårt att hålla reda på en 
bokstavskombinatio n som inte heller
betyder något eller om den gör det är det en ren tillfällighet som inte har med 
ä mnet i sig att 
göra - jag tänker på sådant som t ex Oj Demografi, Fe Engelska, Vem Dermatologi,
Ven Muskler
och skelett etc.
     
     
______________________________
Torsten Ekelund
Kulturchef
tel. 0479-183 14
0709-318 314
[log in to unmask]
     

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager