LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SAB
From: Lone Heinlaid <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Dec 1999 08:16:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (34 lines)


Det är lite märkligt att höra så positiva röster från folkbiblioteksvärlden när det gäller SAB-systemet. Vi skrev vår magisteruppsats, "När SAB-systemet möter verkligheten. En studie av SAB-systemet med utgångspunkt i hylluppställningen på svenska folkbibliotek", vid bibliotekarieutbildningen i Lund om SAB-systemet. Vi fick då höra en hel del kritik mot systemet ute på biblioteken och vårt intryck var att SAB inte fungerar för hylluppställningen.

Under arbetet med uppsatsen, fick vi fram att många bibliotek har gjort egna ändringar i systemet och ofta grupperat böckerna på annat sätt än vad SAB gör. Vissa bibliotek har gjort helt egna uppställningssystem. Vi menar att den teoretiska grunden bakom SAB-systemet inte alls är dum men det behövs en mycket grundlig, genomgripande, revidering för att det ska fungera tillfredsställande. Det finns varken tid eller kunskap ute på varje litet bibliotek att göra egna system och det bör underlätta för alla om man har samma system för katalog och hylluppställning. 

Många indelningsgrunder och hierarkier är obegripliga för dagens besökare. Vem letar t ex efter valpböcker eller kokböcker under "Ekonomi"? Eller böcker om idé- och lärdomshistoria under "Allmänt och blandat", där man också hittar böcker om t ex astrologi? Exemplen kan göras många!

Anders Schmidt tog upp problemet med Samhällsvetenskap. Andra problemområden är Ekonomi, Naturvetenskap och Teknik. Naturvetenskap och Teknik är områden som  inte var så viktiga för folkbiblioteken när systemet kom till, men som idag utgör stora avdelningar, och Ekonomi hade en delvis annorlunda innebörd idag.

Den första utgåvan av SAB-systemet kom år 1921 och byggde redan då på äldre praxis. Jämför man indelningen av huvudgrupperna då med dagens utgåva ser man att det inte är mycket som skiljer. Eftersom det är ett i grunden enumerativt system kan det vara svårt att lägga till nya begrepp på logiskt korrekta platser i systemet och efter hand blir hierarkierna alltmer föråldrade och ologiska.

Vår slutsats blev att SAB-systemet har förutsättningar att fungera bra för svenska folkbibliotek, både för hylluppställning och katalogen, men det behövs då en grundlig revidering av indelningen av huvudgrupperna och av hierarkierna. Det räcker inte att lägga till nya begrepp. Och denna revidering bör vara SAB-kommitténs ansvar! 

Ann Enarsson 
Barnbibliotekarie, Kristianstad kommun

Lone Heinlaid
Bibliotekarie, Alnarpsbiblioteket
_____________________________________________________________
Lone Heinlaid	
Bibliotekarie
Sveriges lantbruksuniversitet 
Alnarpsbiblioteket 
Box 51
230 53 ALNARP

Tel   040 - 41 50 48
Fax   040 - 41 50 58
E-mail  [log in to unmask]
http://www.bib.slu.se/alnarp/alnbibl.html
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager