LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: bibliotekarieanställning
From: Åsberg Anita <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Dec 1999 10:42:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK 

har fått medel från Riksbankens jubileumsfond till projekt för framställande
av en dato-riserad katalog över dr Erik Wallers vetenskapshistoriska
handskriftssamling, som är världens största i sitt slag och omfattar
dokument från 1200-talet till mitten av 1950-talet.Biblioteket söker därför:


Bibliotekarie med tjänstgöring 50% inom projektet och 50% inom Handskrifts-
och musikavdelningen. Anställningen gäller i första hand till och med 31
december 2000. Tillträde efter överenskommelse. Ref.nr. 36/99.


Arbete inom projektet består av att delta i uppordnande och katalogisering
av framför-allt de franska dokumenten inom Wallersamlingen. Arbetet inom
Handskrifts- och mu-sikavdelningen består bland annat av tjänstgöring i
expedition samt uppordnande och förtecknande av personarkiv. Vidare ingår
referensarbete såsom besvarande av brev och telefonförfrågningar.


För arbetet krävs bibliotekarieutbildning eller motsvarande samt mycket goda
kunska-per i latin och franska liksom erfarenhet av arbete med handskrifter
och äldre tryckt material. Vidare krävs god samarbetsförmåga och god förmåga
att arbeta självständigt. Arbetet kräver mycket stor noggrannhet och mycket
gott ordningssinne.


Upplysningar lämnas av 1:e bibl. Viveca Halldin Norberg och avd.dir. Anita
Åsberg. Fackl. repr.: bibl. Agneta Malmsten, SACO, och Ingrid Löfgren TCO.
Samtl. tel. vx 018 471 39 00. 


Ansökan, med merithandlingar och löneanspråk, skall sändas till
Överbibliotekarien, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala,
telefax 018-4713913 eller e-post [log in to unmask] och vara inkommen
senast fredagen den 14 januari 2000. I det fall ansökan meddelats per
telefax eller e-post skall den kompletteras med original-handling snarast
möjligt.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager