LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SAB och Dewey
From: Pia Leth <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Dec 1999 14:27:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


Vi på BUS, Enheten för bibliografisk utveckling och samordning på KB,
tycker att det är roligt med alla inlägg kring SAB:s
klassifikationssystem föranledda av det seminarium om Dewey som vi
arrangerade. (Läs mer om det på adress:
http://www.kb.se/BUS/busnytt19.htm.
Dewey har blivit det mest spridda klassifikationssystemet i  världen.
Det används inte bara i Förenta staterna, Storbritannien  och Kanada
utan också Frankrike sedan bara ett par år tillbaka. Tyskland har också
fattat ett beslut att övergå till Dewey. I det sammanhanget är det ju av
intresse för bibliotek i Sverige, kanske framförallt för
forskningsbibliotek som köper mycket litteratur från dessa länder, att
känna till Dewey bättre. Det var mot den bakgrunden som BUS ordnade det
här seminariet och det var faktiskt en tanke, tyckte vi, att
föreläsaren kom från Norge -  ett litet land som använder ett system som
i sig inte tar sin utgångspunkt i norska förhållanden.
SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation har också gjort en
konkordans mellan Dewey 21  och SAB 7. I arbetet med konkordansen
väcktes en nyfikenhet på Dewey hos flera som arbetade med den.
Konkordansen är i princip klar och ska göras tillgänglig för
katalogiserande bibliotek i LIBRIS och också ges ut i tryck av Btj.

Själv tycker jag att det finns flera argument för att Sverige skulle
övergå till Dewey.

Det första rent subjektiva argumentet som gjort att jag blivit så
sympatiskt inställd till Dewey, (trots alla siffror) är de mycket
användbara anvisningarna som finns i så riklig mängd i Dewey om vart man
ska föra olika slags material.  Dessa slags anvisningar finns nästan
inte alls i SAB.

Det andra argumentet är just systemets stora utbredning, vilket skulle
rationalisera arbetet betydligt i och med att man slipper klassificera
en stor del av materialet.

Det tredje argumentet skulle vara att själva utvecklingen och
uppdateringen av systemet sköts på ett mycket mer professionellt sätt än
vad fallet är med SAB. Mer resurser finns för underhåll av systemet.

Det finns många argument för SAB också, det är välkänt och relativt
enkelt medan  Dewey verkar svårt att lära sig och att använda. Det är
anpassat för svenska förhållanden (på gott och ont).

Däremot tror jag inte på omfattande ändringar av SAB, då tror jag
definitivt mer på en övergång till Dewey.

Dessutom skulle man kunna behålla sina hylluppställningar enligt SAB med
klassning enligt Dewey, vilket jag tror skulle vara en bra lösning.

Till slut  måste jag också slå ett slag för ämnesord som många bilbiotek
i LIBRIS använder sig av Jag anser att det är helt nödvändigt om man har
som målsättning att sätta användarna i främsta rummet.

Förutom att jag är chef för Enheten för bibliografisk utveckling och
samordning (BUS) å KB är jag också sammankallande sekreterare i SAB:s
klassifkationsgrupp. Så jag skyller verkligen inte på någon annan när
jag kritiserar SAB.

Pia Leth

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager