LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Rapport om högskolestudenter

From:

Jakob Harnesk <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 27 Oct 1999 11:32:41 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej alla!

Tipsar om en intressant rapport som publicerades av Högskoleverket för
någon vecka sedan: Studentperspektiv på verksamheten vid universitet och
högskolor - utveckling och helhet.
Rapporten kan hämtas i fulltext på:
http://www.hsv.se/studentperspektiv/rapport.html

HSV säger:
"Det övergripande syftet med arbetsrapporten är att föra en diskussion
kring begreppet studentperspektiv. I anslutning till denna diskussion
presenteras förslag på frågeställningar och verksamheter som berörda
lärosäten kan använda som utgångspunkt i det egna arbetet. Förhoppningsvis
kan dessa exempel inbjuda till fördjupning och fortsatt diskussion.
Rapporten vänder sig till alla som är engagerade i högre utbildning;
studenter, lärare, studiesocial och administrativ personal samt ansvariga
på lokal och central nivå."


Jag citerar här en text som står under rubriken "Helhet och en
lärandemiljö", sid 29-30:

Studentperspektiv innebär att se lärosätets samtliga verksamheter som
betydelsefulla för studentens utveckling och verka för att de samordnas
för att på bästa sätt gynna denna.

Med utgångspunkten att hela lärosätet arbetar för ett gemensamt mål där
studenternas lärande står i centrum har alla ett ansvar, och allas medverkan
är viktig. Samtliga lärosätets verksamheter bör ses som likvärdiga i arbetet
med att nå det uppsatta målet. Det borde således inte finnas någon egentlig
distinktion mellan huvud- och stödverksamheter. Studentens utveckling bygger
på att, inte bara den pedagogiska utan även, den studiesociala verksamheten
fungerar tillfredsställande.

Studievägledning och studenthälsovård, men också andra områden som
administration, lokaler och IT måste hanteras så att studentens
utveck-lingsmöjligheter
maximeras. Pascarella m.fl. konstaterar att händelser utanför
lärosalen har något större betydelse för utvecklingen av det kritiska
tänkandet
än det som sker i lärosalen. De menar att universitet och högskolor därmed
måste tänka om vad gäller relationenerna mellan institutioner och andra
enheter.

En särskilt viktig resurs för studenternas lärande och bildning ä r
givetvis biblioteket. BIBSAM presenterade 1996 en rapport om
”Studenternasbibliotek”
som tar fasta på många av de aspekter som tas upp här.

Man menar bl.a. att för att fullfölja bibliotekens integration i den
pedagogiska
processen måste de ses som utbildningsinstitutioner snarare än
serviceinrättningar.

Vid bl.a. Malmö högskola har man i planeringen av det
nya biblioteket, på ett medvetet sätt, arbetat utifrån tankarna i BIBSAM:s
rapport.

(slut citat)
HSV bygger också en webbplats med länkar till olika "studentprojekt". Där
har säkert universitets- och högskolebiblioteken mycket bidra med!

varma hälsningar
jakob

________________________________________________
Jakob Harnesk
Head of Customer Services
Secretary of ISO TC 46 / SC 8 : Library Statistics and Performance Evaluation

Karolinska institutet Library
Box 200, S-171 77 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 728 66 56
Fax: +46 8 33 04 81
E-mail: [log in to unmask]

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.
Jorge Luis Borges (1899-1986)
_________________________________________________


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager