LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Förstudien-svar på kommentarer
From: Helen Hed <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 8 Oct 1999 11:13:09 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (62 lines)


Hej!

Vi har nu hunnit ta del av några synpunkter på vår genomförda förstudie
"Genomgång av svenska biblioteks utbud av guider, kurser och andra
modeller för utbildning av bibliotekens användare i
informationssökning."

Vi väljer att svara direkt till listan eftersom det är ett vanligt
förekommande önskemål.

Urvalet av bibliotek:
Någon noterade att inte alla högskole- och universitetsbibliotek var med
i studien. Urvalet av bibliotek baserade vi på vad vi hittade på
respektive biblioteks webbsidor och som var mätbart enligt våra i förväg
uppställda kriterier.

Urval av webbsidor:
Vi tittade på webbsidorna under oktober 1998 och mars 1999. De bibliotek
som i slutet av mars bytte sidor hade vi redan avverkat innan detta byte
skedde och vi beslöt att det inte var meningsfullt eller rättvist att
göra en omvärdering i sista sekunden. Något biblioteks ändring skedde
utan att vi hann se det före publiceringen av vår rapport.
Navigeringen bland vissa biblioteks webbsidor var långt ifrån enkel. Vi
tömde cache-minne i våra webbläsare varje dag, så det är knappast
troligt att vi uppgivit felaktig URL avsiktligt utan att detta är ett
fel i den server det gäller och att det på den servern fortfarande
ligger kvar inaktuella startsidor.

Nationell tjänst ?
En fråga var om det vi vill uppnå är ytterligare en nationell tjänst
(som t ex SVEBIB, NOVAGATE och andra satsningar).
Själva frågan kändes först lite konstig, men efter att ha tittat på
SVEBIB så förstår vi bättre. Liksom andra satsningar från BIBSAM så
samlas allt mer under 'en hatt'.
Anledningen att vi startar detta projekt är att skapa en resurs som -
alla, men främst distansstuderande har nytta av. Vårt syfte är att skapa
ett hjälpmedel som gör distansstudenten jämställd med campusstudenten
vad gäller tillgång till biblioteksresurser. Den slutsats vi drog av vår
förstudie var att det saknas adekvat information till studenterna. 

Visst kan man tänka sig att ha en sådan centralt placerad, men problemet
är de lokala anpassningarna som t ex rör bibliotekets egen katalog. Hur
fungerar det ihop med en centralt placerad resurs, med länkning mellan
lokalt placerad kontra centralt placerade moduler, dvs navigeringen sedd
ur den distansstuderandes synvinkel?

Rent hypotetiskt kan alla bibliotek bli delaktiga, i den mån de vill, i 
skapande och vidmakthållande av denna planerade resurs. Detta ser vi som
en möjlighet till utveckling lokalt. Centralisering av alltför många
informationshjälpmedel ser vi som lite riskabelt eftersom all kunskap
därvid också riskerar att centraliseras.

Om det inte framgick av vår studie så är det ändå så att summerar man
alla resurser som vi fann (utspridda lite här och där bland alla
biblioteken) så finns det mesta vi vill ha med redan - tyvärr alltför
utspritt för att nås av den vanlige studenten.

Vänliga hälsningar,
Helen Hed och Gunni Öberg
Bibliotekarier
Umeå universitetsbibliotek
e-post: [log in to unmask]   [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager