LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KIB inbjuder till projektförslag för år 2000
From: Per Olsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Sun, 10 Oct 1999 16:18:15 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


KIB inbjuder till projektförslag för år 2000

Ansvarsbiblioteket i medicin och vård, Karolinska institutets bibliotek
(KIB), genomför eller finansierar projekt som syftar till att befrämja
den nationella informationsförsörjningen inom sitt ansvarsområde.
Finansieringen sker från de särskilda medel som avsatts för
ansvarsbibliotekssystemet och som administreras av BIBSAM. 

KIB inbjuder nu andra bibliotek att ge förslag för projekt inför år
2000. Projekten kan genomföras vid KIB, vid annat bibliotek, eller som
samverkansprojekt. Förslagen behöver inte vara helt genomarbetade, men
en förutsättning för fortsatta diskussioner om ett projekt är att det
antingen har ett nationellt perspektiv, eller är innovativt på ett sätt
som flera bibliotek kan dra nytta av.

För att KIBs samrådsgrupp för ansvarsbiblioteksfunktionen skall kunna ta
ställning till inkomna förslag vid sitt sammanträde den 16 november
behöver förslagen vara inlämnade senast den 8 november.

Förslagen skickas till Per Olsson, KIB, Box 200, 171 77 STOCKHOLM, eller
per e-post till [log in to unmask], som också ger upplysningar per tel
08-728 68 30.


-----------------------------------------------------------------------
Per Olsson, M.D.              Phone  +46 (0)8 728 68 30
Library Director / Överbibliotekarie   Cell  +46 (0)70 672 68 30
Karolinska institutet           Fax   +46 (0)8 30 81 28
P.O.Box 200, S-171 77 STOCKHOLM      E-mail [log in to unmask]
Sweden
-----------------------------------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager