LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Svar till Gunilla Genberg

From:

Pia Leth <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 28 Oct 1999 16:44:33 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Svar till Gunilla Genberg från Pia Leth, KB

Man kan säga att vi på KB i första hand arbetar mot LIBRIS och Nytt
LIBRIS när det gäller det bibliografiska arbetet. Vi vill att man ska
samordna insatserna vad gäller klassifikation och indexering och på det
sättet arbeta rationellt och skapa så lite dubbelarbete som möjligt. Med
ett idealiskt LIBRIS skulle man kunna tycka att lokala system borde ägna
sig åt in- och utlåning och den rena exemplarhantering och att det
bibliografiska arbetet skulle göras i LIBRIS. Men eftersom LIBRIS idag
har så många brister går det inte att arbeta på detta sättet. Ett arbete
som pågår som en del av förberedelserna inför det nya är arbetet med
auktoritetsposter för personnamn och institutionsnamn. Här deltar en del
andra bibliotek också. Det vore en stor hjälp om varje bibliotek tog
ansvar för sina ”egna” forskare och försåg dem med födelseår och annat
särskiljande i LIBRIS så att auktoritetsposterna blev så bra som
möjligt.
En sak som jag tycker att alla bibliotek borde göra redan idag är att
använda GEN-klassningar (där man tycker att det går). Det kan ju vara en
bra förberedelse för Nytt LIBRIS då det första bibliotek som
katalogiserar gör den klassning som blir generell (om man inte
nödvändigtvis vill göra en lokal)
När det gäller ämnesord så jobbar vi ihärdigt för att få fram bättre
riktlinjer, men framförallt en ämnesordslista som alla ska kunna nå via
webben. Den kommer sent i höst men detta återkommer vi till.

Nu till mer konkreta frågor:
Vi har inte infört auktoritetsregister i det lokala systemet, Regina.
Här väntar vi på Nytt LIBRIS Det finns alltså inga möjligheter att göra
sökningar på hänvisningar idag.
När det gäller ämnesord har vi tagit över ämnesord från andra bibliotek
till Regina, eftersom så många av KBs poster saknade ämnesord.
Vi lägger inga ämnesord enbart i Regina
Vi tar över både 696 och 697 till Regina (utom 697 b prel)
På samma sätt har vi tagit över klassifikationer, framförallt gäller det
det KBs äldre materialet som saknar klassifikation.
Både GEN-klassningens genererade ämnesord och den egna klassningens tas
över.
Rent allmänt tycker vi att indexsökningar är jättebra både för ämnesord
och klassifikation och i de flesta sammanhang eftersom det ger en så bra
överblick över databasens innehåll.


Pia Leth
Chef för Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS)
Kungl biblioteket


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager