LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Webbkurs för (distans)studerande i Norrbotten
From: Ylva Skold <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Sep 1999 12:51:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (70 lines)


Lule=E5 tekniska universitet har distansstuderande i samtliga 14 kommuner  i
v=E5rt stora l=E4n (en fj=E4rdedel av Sveriges yta).
Sedan 2 =E5r tillbaka har vi en webb-baserad kurs
(http://www.luth.se/depts/lib/introkurs/) p=E5 Lule=E5 universitetsbibliotek=
s
webbplats. (http://www.luth.se/depts/lib).
Den har i f=F6rsta hand skapats f=F6r att  /l=E4ra ut/f=F6rklara, och d=E4rm=
ed
underl=E4tta, f=F6r de distansstuderande i l=E4net att s=F6ka och f=E5 tag i=
 b=E5de
tryckt och elektronisk information som kan beh=F6vas i deras studier.
Kursen =E4r naturligtvis lokalt f=F6rankrad. Den beskriver vad som finns i a=
tt
tillg=E5 via LTU, och vad kommunbiblioteken i l=E4net kan hj=E4lpa till med.=
 Den
=E4r allm=E4nt h=E5llen.  Vi planerar att anpassa den f=F6r olika =E4mnen - =
g=F6ra
olika sp=E5r f=F6r humanister, tekniker samh=E4llsvetare osv.
(Det har ocks=E5 visat sig att kursen =E4r utm=E4rkt =E4ven f=F6r v=E5ra=
 lokala studenter)

En central resurs, som Svebib eller n=E5gon annan, borde utformas som ett
ST=D6D till s=E5dana h=E4r lokala kurser.
Varje bibliotek m=E5ste sedan sj=E4lv kunna plocka relevanta delar ur den
centrala resursen - t ex genom att l=E4nka till den.
P=E5 samma s=E4tt vill vi kunna l=E4nka till valda delar av Libris, G=F6tebo=
rgs
resurs f=F6r samh=E4llsvetare, SverigeDirekt eller vadhelst som passar v=E5r=
a
behov - och i just det sammanhang det passar oss.=20
Verkligheten f=F6r studenter ser helt olika ut i olika delar av landet, och
beroende p=E5 vad man studerar. Det =E4r p=E5 lokal niv=E5 vi m=F6ter studen=
terna,
och det =E4r p=E5 lokal niv=E5 anpassningen m=E5ste g=F6ras.

Det =E4r d=E4rf=F6r viktigt att de som utformar dessa centrala resurser g=F6=
r det
p=E5 ett s=E5dant s=E4tt att just detta blir m=F6jligt.

Libris s=E4tt att anv=E4nda ramar f=F6rsv=E5rar v=E5ra m=F6jligheter att p=
=E5 ett enkelt
och pedagogiskt s=E4tt infoga l=E4nkar till de delar av Libris som vi just d=
=E5
vill f=F6rklara f=F6r v=E5ra studenter. Libris startsida, med ramar och knap=
par
till biblioteksinterna tj=E4nster, med rubriker som e-tidskrifter och
artikeldatabas - det n=E4stan om=F6jligg=F6r f=F6r oss att skapa pedagogiska
v=E4gvisare.
"E-tidskrifter" =E4r ju, f=F6r studenter vid LTU, s=E5 v=E4ldigt mycket mer=
 =E4n de
200+ Elseviertidskrifterna. "Artikeldatabas" - v=E5ra studenter har tillg=E5=
ng
till n=E4rmare 80 "artikeldatabaser" av olika slag, med olika inriktningar.=
=20
Libris: Ta bort ramarna!=09

Och ni andra som t=E4nker arbeta med centrala resureser:=20
Var allm=E4ngiltiga.=20
Anv=E4nd inte ramar!
G=F6r det m=F6jligt f=F6r oss foga in era resurser d=E4r vi beh=F6ver dem.
Om de =E4r bra kommer vi att g=F6ra det.
Om inte, kommer vi att g=F6ra egna.

V=E4nliga h=E4lsningar

Ylva Sk=F6ld

Lule=E5 universitetsbibliotek=20
"Sveriges b=E4sta bibliotekswebbplats 1999"  - se
http://www.luth.se/depts/lib/biblioteket/SBS99.html

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager