LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Förseningar i Projekt Nytt LIBRIS
From: Elisabet Fornell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 28 Sep 1999 16:08:13 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


Förseningar i Projekt Nytt LIBRIS
Som tidigare meddelats har vi drabbats av förseningar i Projekt Nytt LIBRIS. Huvudorsaken till dessa förseningar kan i korthet beskrivas på följande sätt: En av grundtankarna i vårt nya katalogsystem är att använda ett generellt format för datalagring, som sedan på ett flexibelt sätt kan översättas till ett flertal olika import- och exportformat, t ex SweMARC, LIBRISMARC och USMARC. Denna flexibilitet är en förutsättning för LIBRIS funktion som samkatalog, där samverkan med lokala bibliotekssystem och externa databaser är central. 

Grundstrukturen för det interna lagringsformatet är i stort sett färdig, men Dynix GmbH har haft problem med ett antal nödvändiga anpassningar. Detta har förskjutit stora delar av det fortsatta arbetet, bl a systemkonfigurering samt tester och justeringar av funktionalitet. Dessutom har lagringsformatet betydelse för vår möjlighet att framställa testposter i olika exportformat. 

Dessa svårigheter, som till större delen ligger utanför vår kontroll, gör det svårt att i dagsläget ge en preciserad tidplan. När ett någorlunda färdigt system installerats, förhoppningsvis före årsskiftet, kommer vi att göra noggranna funktionalitets- och prestandatester innan utbildning av katalogisatörer och övrig berörd personal genomförs. Vi ser det också som nödvändigt att ge biblioteken tid för anpassning av lokala importrutiner innan katalogsystemet kan tas i drift. Enligt vår bedömning är det därför rimligt att räkna med systemstart tidigast i maj nästa år.

Andra delar av projektet löper dock parallellt med ansträngningarna att lösa kvarvarande problem med lagringsformatet. Arbete med konvertering av LIBRIS-databasen, förberedelser för den kommande utbildningsinsatsen samt framställning av användardokumentation fortskrider planenligt. Information kommer löpande att göras tillgänglig via våra webbsidor och e-postlistor; för närvarande finns t ex tabellöversikter för SweMARC-formatet. 

-Mayre Lehtilä-Olsson och Mats Herder genom Elisabet Fornell

==================================================
Elisabet Fornell        	
informatör/information officer        tel: 08-463 42 76	
LIBRIS/Kungl. biblioteket            fax: 08-463 42 65
Box 5039                    [log in to unmask]
S-102 41 Stockholm SWEDEN            http://www.libris.kb.se
==================================================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager