LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Budgetprop. (4): Skolbiblioteken
From: Jakob Harnesk <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Sep 1999 10:03:20 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Och så del 4:

Skolbiblioteket

Dagens styrsystem för skolan innebär ett lokalt ansvar, men också stort
utrymme för lokalt nytänkande. I detta ansvar ingår också att utveckla
skolbiblioteken. Skolbiblioteken kan dels sägas
ha en informationsuppgift, dels en kulturuppgift. Den kunskapssyn, som
finns i läroplanerna, där
elevernas undersökande arbete, nyfikenhet och lust att lära sätts i
centrum, kan konkretiseras i
arbetet med skolbiblioteken. Skolbiblioteken kan således spela en viktig
roll i skolutvecklingen
och ett välutrustat skolbibliotek kan bidra till att den öppna skolan
förverkligas. Regeringen avser
därför att särskilt uppmärksamma utvecklingen av skolbibliotekens
pedagogiska roll i skolan.

(utgiftsområde 16, s. 54)


[Regeringen avsätter 500 miljoner kronor under en treårsperiod för
utvecklingsinsatser
inom skolväsendet, varav en del avser kompetensutveckling. / Min kommentar]

En del av utvecklingsinsatserna kommer att avse skolbibliotekens
pedagogiska roll i skolan.

(utgiftsområde 16, s. 67)

Satsningen på IT i skolan omfattar medel om totalt 1 490 miljoner kronor
under tre år.

IT och skolbibliotek kan ses som två delar av samma informationsstrategi,
där båda verktygen
kan användas för att skolan skall nå de pedagogiska målen. Regeringen anser
därför att även
skolbibliotekarier och annan personal som har pedagogiska uppgifter i
arbetslag bör kunna ingå
i kompetensutvecklingen.

(utgiftsområde 16, s. 69)


___________________________________________________________________

Det var allt, åtminstone ur de bilagor som behandlar utbildning och hälso-
och sjukvård. Jag har inte gjort något urval av "bibliotekstexter" ur den
bilaga som behandlar kulturfrågorna, men det kanske någon annan kan hjälpa
till med. Dock vet jag att förslagen som bl.a. inkommit från SAB och
DIK-förbundet om att se över bibliotekslagen "bereds för närvarande i
regeringskansliet".

Trevlig läsning! 

Jakob H (som inte kan påminna sig att det någonsin stått så mycket om
bibliotek i budgetproppen!)


________________________________________________
Jakob Harnesk
Head of Customer Services
Secretary of ISO TC 46 / SC 8 : Library Statistics and Performance Evaluation

Karolinska institutet Library
Box 200, S-171 77 Stockholm, Sweden 

Tel: +46 8 728 66 56 
Fax: +46 8 33 04 81
E-mail: [log in to unmask]
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager