LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Problem med databas-access via Telenordias student/personal-abonnemang
From: Egon Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Sep 1999 17:45:22 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (238 lines)


Till databasansvariga vid Universitets- och Högskolebibliotek

PROBLEM MED DATABAS-ACCESS VIA TELENORDIAS STUDENT/PERSONAL-ABONNEMANG

På Högskolebiblioteket i Gävle har vi haft stora problem med
databas-accessen via dessa abonnemang.
Undertecknad har brevväxlat med Telenordias support utan större framgång
och har nyligen "överlämnat ärendet" till Hans Wallberg på SUNET.

Problemet är att trafiken från Telenordia nu tydligen går via en webcache
(proxy) som förvillar databasvärdarna, så att de uppfattar oss som obehöriga.

Vi har meddelat våra domäner/IP-intervall hos Telenordia till följande
databaser/värdar (I kolumn två nedan, anges för vilka accessen inte
fungerar, när jag provar hemifrån via mitt personal-abonnemang hos
Telenordia. I två fall redovisar databasvärden det obehöriga IP-nummer som
uppfattas från mig):

>Academic Search Fulltext Elite (EBSCO)         fungerar inte
>Affärsdata
>Applied Sci & Techn Plus Text (Bell&Howell/UMI)    fungerar inte
>Artikelsök                          fungerar inte!! (enda svenska)
>Britannica Online
>Byggdok
>The Cochrane Library                  fungerar inte (194.213.69.100)
>Elsevier Science Direct                    fungerar inte
>Elsevier e-tidskrifter (via LIBRIS)
>Emerald (MCB University Press)             fungerar inte
>IDEAL - Europa (Academic Press)
>IDEAL - USA (Academic Press)              fungerar inte
>InfoTrac Custom (Gale Group)              fungerar inte (194.213.69.100)
>ISI Citation Indexes (via BIBSYS)
>ISI Web of Science (via LIBRIS)
>LINK (Springer Verlag)                 fungerar inte
>MathSciNet (test)
>Mediearkivet
>MUSE (John Hopkins University Press)          fungerar inte
>NBER Working Papers                      fungerar inte
>PCI - Periodical Contents Index (Chadwyck-Healey)   fungerar inte
>Presstext
>SCANP/SCIMA (Helecon)
>WebSpirs-databaser (via PRIOINFO)

Har ni testat hemifrån via era egna Telenordia-abonnemang? Har ni liknande
erfarenheter?
Kommer lärarna och studenterna in på sina abonnemang?

Meddela också gärna era erfarenheter kortfattat till Hans Wallberg på SUNET
([log in to unmask])

Nedan följer min brevväxling med Telenordia och Hans Wallberg - med Hans
Wallbergs svar först.

Hälsar
Egon Nilsson
IT-bibliotekarie
Högskolebiblioteket i Gävle

-----------------------------------------------------

Svar från Hans Wallberg / SUNET
till
Egon Nilsson / Högskolebiblioteket i Gävle


Jag har haft ett antal diskussioner med Telenordia utan att få några
besked. I dag har jag, från Per Gustafsson ansvarig från Telenordia, fått
ett besked som jag tolkar som att det faktiskt kan vara så att Telenordia
ibland tvingar http-access via en proxy- eller cache-server. 

Om det är på det viset så är det inte i enlighet med det avtal som SUNET
tecknat med Telenordia. Avtalet förbjuder inte explicit proxy eller cache
men avtalet kräver att Telenordia levererar en fullständig och korrekt
Internet-tjänst. Det innefattar då att användaren skall kunna nå hela
Internet direkt. Jag kommer att fortsätta diskussionen med Telenordia.

Jag återkommer så snart jag vet mer.

Mvh
  Hans
-----------------------------------------------------

On Fri, 10 Sep 1999, Egon Nilsson wrote:

> Till
> Hans Wallberg /SUNET
> 
> (och Claes Nygren/HiG och Helen Norin/BTJ för kännedom)
> 
> Hans!
> 
> Jag har skickat nedanstående brev till Telenordias support för
> vidarebefordran.
> 
> 
> FÖRST LITE KOMPLETTERANDE UPPGIFTER:
> 
> Efter omfattande brevväxling om domän/IP-intervall, med våra ca 25
> databasvärdar, fungerade accessen via mitt Telenordia-abonnemang för
> samtliga utom BTJ (Artikelsök) i mitten av augusti.
> Därefter har något hänt och accessen fungerar inte längre till flera av
> databasvärdarna.
> Troligen beror det på att Telenordia börjat använda en web cache(=proxy?)
> hos inktomi/algonet (se nedan). 
> 
> Torsdag 9/9 testade jag på nytt alla databaser via mitt
> Telenordia-abonnemang hemifrån.
> 
> winipcfg gav IP-nr 195.100.230.105 (korrekt)
> 
> "Reverse IP name lookup" mot Compaq Services Hostname Lookup
> på adressen: http://www.service.digital.com/cgi-bin/lookup-them.cgi
> resulterade i:
> domän: inktomi1.algonet.se
> IP-nummer: 194.213.69.99
> 
> Det är tydligen Telenordias web cache(proxy?)-adress.
> 
> Inloggningsförsöken till databaserna gav följande resultat:
> >Alla svenska databasvärdar utom BTJ (Artikelsök) släppte in mig.
> >5 utländska databasvärdar släppte också in mig
> >RESTERANDE 14 UTLÄNDSKA DATABASVÄRDAR SLÄPPTE INTE IN MIG eftersom jag
> uppfattades som obehörig.
> >3 av dom svarade i klartext att mitt IP-nummer var 194.213.69.100 (jfr med
> web cachen ovan) och att jag inte var behörig.
> 
> DET ÄR ALLTSÅ FÖRMODLIGEN WEB CACHE-ADRESSEN SOM ÄR BOVEN I DRAMAT.
> 
> DET VERKAR OCKSÅ SOM VI I GÄVLE IBLAND TILLDELAS IP-NUMMER SOM HÖR TILL
> ANDRA UNIVERSITETS/HÖGSKOLORS DOMÄNER (se nedan om loggningen som gjordes
> hos BTJ för Artikelsök, då vi hamnade inom Borås intervall)
> 
> Kan du få Telenordia att ändra på det här, vore det bra!
> Jag vill inte brevväxla igen med alla databasvärdarna om nya
> domäner/IP-nummer.
> 
> Nedan följer brevet som jag skrev till Telenordias support.
> 
> Hälsar
> Egon Nilsson
> Databasansvarig bibliotekarie
> Högskolebiblioteket i Gävle 
> 
> 
> 
> ----------------------------------------------
> BREVET TILL TELENORDIA:
> 
> > Till
> > Telenordias support för vidarebefordran till ansvarig tekniker/chef
> > 
> > (Till datachefen Claes Nygren på Högskolan i Gävle för kännedom)
> > 
> > 
> > Hej!
> > 
> > Undertecknad är ansvarig för databasutbudet på Högskolebiblioteket i
Gävle.
> > 
> > Vi har Internetabonnemang via Telenordia för personal och studenter knutna
> > till vår Högskola.
> > För studenterna gäller:
> > domän: hig.tninet.se
> > IP-intervall: 195.100.230.64-95
> > 
> > För personalen gäller:
> > domän: hig-anst.tninet.se
> > 195.100.230.96-127
> > 
> > Dessa domäner/intervall är anmälda till 25 databasvärdar som vi har
> > databas-abonnemang hos.
> > Personal och studenter ska ha "off-campus-access" till dessa databaser via
> > sina Telenordia-abonnemang knutna till Högskolan i Gävle.
> > 
> > Det verkar tyvärr som tilldelningen av domän/IP-intervall inte är stabil
> > vid uppkoppling via Telenordia.
> > 
> > Jag har vid flera tillfällen vägrats access till några av databaserna
> > ifråga, eftersom deras servrar får felaktiga signaler om domän/IP-nr när
> > jag kopplar upp mig via Telenordia hemifrån.
> > Mitt användarnamn är xxxxxxx och ska tilldelas IP-nummer inom domänen
> > hig-anst.tninet.se (se ovan)
> > När jag kör winipcfg på min egen dator, får jag oftast IP-nummer som
ligger
> > inom rätt intervall, men ibland har jag hamnat utanför. Varför?
> > 
> > Jag har kört "reverse IP name lookup" mot Compaq Services Hostname Lookup
> > på adressen: http://www.service.digital.com/cgi-bin/lookup-them.cgi
> > Oftast uppfattas jag då som tillhörande domänen inktomi1.algonet.se med
> > IP-nummer 194.213.69.99/100 eller något liknande.
> > 
> > Enligt tidigare svar från Telenordias support beror det att svaret kommer
> > från en "web-cache", men att min riktiga domän/IP hos Telenordia ändå ska
> > uppfattas av databasvärdens server.
> > Idag har jag fått bevis på att en databasvärd "The Cochrane Library" trots
> > allt noterar web-cache-adressen istället och inte släpper in mig i
> databasen.
> > Hur hänger det här ihop egentligen?
> > 
> > Jag har också bett databasvärden BTJ att kolla sin logg-fil, efter att jag
> > försökt koppla upp mig mot databasen Artikelsök och vägrats inträde.
> > Logg-filen har då sagt att jag har datornamn/domän:
du1-233.ppp.hb.tninet.se
> > (IP-adress: 195.100.233.1) (OBS! Denna domän tillhör Högskolan i Borås)
> och inte
> > hig-anst.tninet.se vilket är den rätta. Jag har tidigare meddelat
> uppgiften per
> > telefon till Er support, som lovade vidarebeforda det till teknisk
> personal i
> > Stockholm som skulle höra av sig snarast.
> > 
> > Jag önskar att någon ansvarig tekniker/chef på Telenordia hör av sig så
> > fort som möjligt, så att ovanstående oklarheter kan redas ut och åtgärdas.
> > Jag vill inte bollas mellan olika personer på supporten.
> > Problemet måste lösas en gång för alla!!!
> > 
> > Brevet skickas också för kännedom till vår datachef Claes Nygren som är
> > Högskolans huvudkontakt mot Er.
> > 
> > Hoppas på en snar lösning!
> > 
> > Hälsar
> > Egon Nilsson
> > IT-bibliotekarie
> > Högskolebiblioteket i Gävle


________________________________________________________

Egon Nilsson
Högskolan i Gävle (University of Gävle)
Biblioteket    (The Library)
801 76 Gävle
SWEDEN

tel 026 - 64 89 40
fax 026 - 64 88 70
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager