LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: LIBRIS Webbsidor

From:

Gunilla Jonsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Thu, 2 Sep 1999 17:16:30 +0200

Content-Type:

multipart/mixed

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines) , gunilla.jonsson.vcf (1 lines)
Lars Aronsson skrev:

>
> Jag har länge efterlyst strukturella förbättringar i Libris-databasen,
> såsom
> - bättre bibliografiska beskrivningar,
> - lättare för användare att rapportera fel i bibliografiska poster,
> - gruppering av olika utgåvor av ett verk,
> - bättre identifiering av författare (auktoritetsregister),
> - externa identifierare för verk, utgåvor och auktoriteter för att
> underlätta "deep linking" (åt båda håll) mellan Libris och andra
> sajter såsom Projekt Runeberg, bokhandlar och förlag.
>
> För att genomföra dessa förbättringar är det nödvändigt att BUS och
> Libris-avdelningen samarbetar, och inte skyller på varandra inför
> utomstående slutanvändare. Idag kan man klicka "kontakta Libris", men
> då kommer man till sidan "Kontaktinformation Libris-avdelningen", och
> där framgår det inte hur man kontaktar BUS för att påtala brister i de
> bibliografiska posterna. "Libris" är ett av Sveriges starkaste
> varumärken inom den skolade humanistiska sektorn, och om det funnes
> ett ledarskap i Humlegården som insåge detta, skulle det i stället
> vara riksbibliotekariens porträtt som mötte mig på kontaktsidan,
> ungefär som http://lcweb.loc.gov/help/
>
> Även utan dessa förbättringar fortsätter Libris att vara en av
> världens bästa nationella bibliotekskataloger på webben. Men det är
> ju ingen ursäkt för att slå sig till ro med vad man har.
>
> Lars Aronsson,
> projektledare.
>

Jag tänker inte ge mig in i diskussionen om grafiken på Libris websidor
men vill gärna kommentera det Lars Aronsson skrev i ovanstående stycken.

Det mesta av det Lars efterlyser i form av strukturella förbättringar i
Libris-basen längtar vi (vi= personalen inom KBs avdelningar IDA och
Libris) själva hett efter, det kan du vara övertygad om, och vi arbetar
också oförtrutet för att uppnå målen. Auktoritetsregister, inte bara för
författare, blir en nödvändighet i Nytt Libris. Externa identifierare för
verk och utgåvor av texter är beroende av internationellt samarbete, och
där är det hittills mest musikindustrins kommersiella intressen man
försökt tillgodose. Vi följer emellertid utvecklingen noga och deltar i
det internationella samarbetet.

Större förhoppningar kan man kanske knyta till den modell för
bibliografiska databaser som beskrivs i IFLA-rapporten ”Functional
Requirements for Bibliographic Records”, men det finns inga färdiga format
eller system som tillgodoser modellens alla krav. En informell,
internationell grupp, närmast knuten till ELAG (European Library
Automation Group) har just startat ett försök med att testa och utvärdera
FRBRs modell. Undertecknad (Gunilla Jonsson) deltar från KB. Vi får se vad
vi kommer fram till, men vägen till det eftersträvade målet är i vissa
fall längre och besvärligare än man kanske föreställer sig som användare.

Vissa saker kan vi emellertid ordna med detsamma. Du påtalar att det inte
framgår på Libris kontaktsida hur man kontaktar BUS. Nej, det finns bara
en hänvisning till Nationalbibliografin, monografienheten, om man vill
diskutera något i de svenska posterna, och där får man också (vilket man i
och för sig alltid har fått) många samtal från allmänheten. Din skrivning
har dock fått oss att inse att vi har tänkt för mycket i våra interna,
organisatoriska banor. Det är inte lätt för en användare att avgöra om ett
visst problem är av bibliografisk eller teknisk natur, och man tänker väl
inte så mycket på om det gäller svenskt eller utländskt heller. Vi skall
därför omgående inrätta en gemensam ”låda” för synpunkter och frågor, och
så sorterar vi frågorna till rätt instans bakom kulisserna.

Du efterlyser också ”bättre bibliografiska beskrivningar” utan närmare
specifikation, och det förtjänar en kommentar. Även om du inte talar om i
vilket avseende de borde vara bättre måste man ha klart för sig att
Libris-basen inte alls är en homogen bas. Där finns nationalbibliografiska
poster på hög nivå för svenskt material (dock inte för allt, det finns
svenska poster på lägre nivå också), där finns utomordentliga poster för
utländskt material, men också mycket rudimentära poster av det slaget. Där
finns poster för material som bara är beställt eller nyss inkommet och
inte bibliografiskt färdigbehandlat. Där finns poster som är individuellt
konverterade ur äldre, pappersbaserade kataloger och poster som
konverterats genom halvindustriella processer. Och, trots att skickliga
katalogisatörer vid alla forskningsbiblioteken, och numer också några
folkbibliotek, gör sitt bästa förekommer det förstås fel.

Många av Libris-basens poster genomlöper en utveckling, så att säga mot
ett högre tillstånd, när katalogiseringsnivåer uppgraderas och fel rättas.
Libris-basen befinner sig alltid i utveckling i den meningen, och en
riktigt enhetlig kvalitetsnivå kommer basen aldrig att uppnå. Libris-basen
är inte en fix och färdig produkt som erbjuds allmänheten utan en resurs i
ständig förändring. Allmänheten hjälper oss redan att rätta felaktigheter.
Det är minst lika viktigt om allmänheten kan få oss att se strukturella
problem, som vi som hemmablinda specialister inte tänker på. Vi ser fram
emot att vittja frågelådan framöver!

Gunilla Jonsson

> --
> PROJEKT RUNEBERG - Nordisk litteratur & konst på Internet sedan 1992
> mailto:[log in to unmask] http://www.lysator.liu.se/runeberg/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager