LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SweMARC
From: Elisabet Fornell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 13 Sep 1999 11:36:02 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


SweMARC Formatöversikt, nu tillgänglig på svenska

En fullständig beskrivning av SweMARC (bibliografiskt format och auktoritetsformat) är nu tillgänglig under rubriken SweMARC på LIBRIS infosidor http://info.libris.kb.se/infosvensk/Nytt_LIBRIS/index.html

SweMARC-fälten presenteras i tabellform (Excel). För det bibliografiska formatet finns två dokument:
Fasta kodfält (000-008), med särskilda excelark för postetikett och fält 006; fälten 007 och 008 har finindelats efter materialtyp.
Variabla fält (010-08x), med varje fältgrupp (01x, 1xx, 2xx etc) uppdelade i egna excelark.

Översikten innehåller uppgift om godkända fält, indikatorer, delfält och koder, samt om fältens/delfältens upprepningsbarhet. I en särskild kolumn anges också fältens/delfältens motsvarighet i LIBRIS' nuvarande inmatningsformat (= LIBRISIII).

Motsvarande översikter över SweMARC klassifikations- och beståndsformat är under arbete.

Observera! SweMARC innefattar i princip samtliga MARC21-fält/delfält (f.d. USMARC), men det är endast ett urval av de i översikten förekommande fälten/delfälten som blir aktuella att aktivt använda vid katalogisering. Tillämpningsanvisningar (inkl. uppgift om obligatoriska fält m.m.) beräknas vara klara i samband med att katalogiseringsutbildningen för Nytt LIBRIS sätter igång.

Kommentarer och synpunkter på formatöversikten (inkl. svensk terminologi) lämnas till Bodil Gustavsson, [log in to unmask]


Även den mer tekniskt orienterade formatinformationen har uppdaterats till vissa delar:
Excelfilerna över SweMARC-format (bibliografiskt, auktoritets-, klassifikations- och beståndsformat) är nu i princip fullständiga (några smärre korrigeringar återstår). I dessa filer har även preliminära "råöversättningar" till svenska infogats,
Konkordanserna mellan EBCDIC och Unicode har kompletterats med en "private sector" för över-/underställda alfabetiska tecken.

Vi återkommer med ytterligare information om utbytesformat och tidplanerna för att kunna erbjuda testposter. Tills vidare kan dock sägas att vi för närvarande arbetar med en modell där nuvarande postnummermodell (ISBN, ISSN, NBN) bibehålles vid export i LIBRISMARC; de nya interna postnumren placeras i ett annat för ändamålet definierat fält.

Frågor om utbytesformat m.m. kan lämnas till Christer Larsson, [log in to unmask]

-elisabet fornell


==================================================
Elisabet Fornell        	
informatör/information officer        tel: 08-463 42 76	
LIBRIS/Kungl. biblioteket            fax: 08-463 42 65
Box 5039                    [log in to unmask]
S-102 41 Stockholm SWEDEN            http://www.libris.kb.se
==================================================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager