LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Inbjudan till nätverksdag för patientinform ation
From: "Carlson, Pia" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Sep 1999 14:06:46 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (88 lines)


Inbjudan till nätverksdag för patientinformation

Hälsodisken - nya vägar till liv och hälsa
Bereder möjligheter för människor att ta ökat ansvar för sina liv och sin
hälsa.
Information och kunskap - hemsida , bibliotek, medborgarkontor.
Gruppverksamhet - självhjälpsgrupper, studiecirklar, värkstad.
Samarbete med och vägledning till föreningar, frivilligcentraler.
Kurser, tematräffar. Informativa samtal. 

Tid:  Onsdagen den 10 november 1999
Plats: Hälsodisken, Lundby stadsdelshus, Wieselgrensgatan 11, Göteborg
Avgift: 600 kr 

Målgrupp: Nätverksdagen vänder sig i första hand till personal vid
patientinformationscentraler och vårdbibliotek men även andra som arbetar
med patientinformation.

Nätverksdagens mål: Deltagarna skall ha fått: 
*    kunskap om ett flertal resurser inom patientinformationsområdet i
Sverige
*    möjligheter att knyta kontakter
*    möjlighet att diskutera gemensamma framtidsfrågor

Program
9.00-09.45   Hälsodisken hälsar välkommen och berättar om sin verksamhet
9.45-10.30       Kaffe och tid att titta på utställningen "Goda
exempel på nya sätt att arbeta"
10.30-11.15   Strokeforum - ett annorlunda sätt att arbeta med
strokepatienter och deras anhöriga 
                                Arbetsterapeut Gunnel Carlsson
11.30-12.15   Dampens hus - en verksamhet som startats och drivs av
föräldrar till barn med damp och liknande diagnoser 
                                Kjell Jurisalu

12.30-13.30   Lunch

13.30-14.00   Stå-upp-komikern Agneta Ekström underhåller
14.00-16.30   Nätverksmöte och avslutning med avbrott för kaffe
                Hur går vi vidare med nätverket? Vad är aktuellt just nu?
                Ska vi ordna utbildning, i så fall om vad?
                Hur går det med utvärderingen av verksamheten?
                Nästa nätverksmöte: När? Var?Anmälan till nätverksdag för patientinformation


Tid: Onsdagen den 10 november 1999

Plats och vägbeskrivning: Hälsodisken, Lundby stadsdelshus, Wieselgrensgatan
11, Göteborg.
Tag buss 34 mot Tuve från Centralstationen. Hållplats: Wieselgrensplatsen.
Gå i bussens färdriktning ca 150 m. Lundby stadsdelshus ligger på höger
sida.

Avgift: 600 kr. I avgiften ingår för - och eftermiddagskaffe samt lunch. 

Jag anmäler mig härmed till nätverksdagen för patientinformation onsdagen
den 10 november


Namn	
Befattning	
Adress arbetsplats	
	
Fakturaadress (om annan än ovan)	
	
Telefon	
E-post: 	

Sista anmälningsdag 15 oktober 1999. Anmälan är bindande, men platsen kan
överlåtas på annan person. OBS! Begränsat antal deltagande.OBS!

Skicka din anmälan till Spris bibliotek och utredningsbank:
Att Christina Karlstrand, Box 70487, 107 26 Stockholm.Tfn 08-702 47 80, Fax
08-702 46 61


******************************************
Pia Carlson
Spris bibliotek och utredningsbank	
Box 70487
107 26 Stockholm
Tel. 08-702 47 08
Fax 08-702 46 61
e-post [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager