LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Forstudie
From: Anders Fredriksson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 8 Sep 1999 09:30:32 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


[log in to unmask] writes:
>Umeå universitetsbibliotek har gjort en förstudie - Genomgång av svenska
>biblioteksutbud av guider, kurser och andra modeller för utbildning av
>bibliotekens användare i informationssökning.
>
>Förstudien har genomförts av Helen Hed och Gunni Öberg och har
>finansierats
>av Bibsam.

Intressant läsning. Tydligen tänker man sig att utveckla en nationell
tjänst, främst för studenter vid alla våra universitet och högskolor, där
man skall kunna följa interaktiva kurser i informationssökning.
Tjänsten borde väl integreras med det svenska elektroniska
forskningsbiblioteket - SVEBIB, till vilket det redan finns en ansats till
gränssnitt såg jag nyss: http://www.kb.se/bibsam/elfobi/SVEBIB.html
Fördelarna med nationella kraftsamlingar av detta slag är uppenbara. (Läs
annars argumenten för SVEBIB)
Men hur är det med nackdelar? Känner ni alla en odelad entusiasm över
denna utveckling? Varför inte i så fall?

Man undrar hur dessa tjusiga tjänster påverkar det avsevärda arbete som
läggs ner på våra lärosäten idag. Läggs det ner?
Viss information måsta vara lokal, tillstår Helen och Gunni. Men den
informationen kan ändå ligga centralt eller åtminstone vara enhetligt
utformad.
Några ord ur förstudien:
"allmängiltig mall"
"identiska moduler"
"experter"

Knottras huden?

KIB:s pedagogiska utvecklare, David Herron, har även varit här på
Södertörn vid några tillfällen och inspirerat oss i vårt arbete med
undervisning. Om jag minns rätt hävdar han att det handlar om en intuitiv
process, där man måste våga prova olika vägar, våga experimentera.

Igår sa en annan engelsman till mig att bibliotekarier är som katter.

Gäller även SVEBIBLIOTEKARIER?------------------------------------------
Anders Fredriksson
Systembibliotekarie/Systems librarian
Södertörns högskolebibliotek
Box 4155
S-141 04 HUDDINGE
Tel./Phone:(46) 08-585 88004
Mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager