LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Handläggare och biträdande handläggare till Kungl. biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 2 Sep 1999 10:50:06 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


HANDLÄGGARE till BIBSAM
(Avdelningen för nationell samordning och utveckling)

BIBSAM:s verksamhet består bl a i drift och utveckling av ett
nätverk av s k ansvarsbibliotek, genomförande av och deltagande
i utredningar, stöd till och deltagande i utvecklingsprojekt,
anordnande av kurser, seminarier och konferenser, handläggning
av juridiska frågor, central upphandling av databastjänster, stöd
till och deltagande i standardiseringsarbete, samt
statistikframställning och utvärdering. BIBSAM befrämjar också
samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan
bibliotek, arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Huvudsakligen att ansvara för BIBSAM:s
centrala upphandling av databaser.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning, erfarenhet
av biblioteksarbete i arbetsledande ställning, förhandlingsvana,
gärna någon erfarenhet av forskning; god kännedom om ny
informationsteknik; utåtriktad läggning, god samarbetsförmåga,
stresstålighet.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av
biblioteksrådet Kjell Nilsson, BIBSAM,  samt av
personalföreträdarna Esbjörn Eriksson för TCO-OF och
Johannes Rudberg för SACO,  tel 08-463 40 00 (vx).

Ansökan skall vara oss tillhanda senast måndagen den 20
september 1999 under adress Kungl biblioteket, Sekretariatet,
Box 5039, 102 41 STOCKHOLM. märkt med dnr
141-387-99.

BITRÄDANDE HANDLÄGGARE till BIBSAM
(Avdelningen för nationell samordning och utveckling)

BIBSAM:s verksamhet består bl a i drift och utveckling av ett
nätverk av s k ansvarsbibliotek, genomförande av och deltagande
i utredningar, stöd till och deltagande i utvecklingsprojekt,
anordnande av kurser, seminarier och konferenser, handläggning
av juridiska frågor, central upphandling av databastjänster, stöd
till och deltagande i standardiseringsarbete, samt
statistikframställning och utvärdering. BIBSAM befrämjar också
samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan
bibliotek, arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Biträda  BIBSAM:s handläggare i arbetet med
ovannämnda uppgifter, i synnerhet databasupphandling.
Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning, någon
erfarenhet av biblioteksarbete, gärna någon erfarenhet av
forskning, god kännedom om ny informationsteknik; utåtriktad
läggning, god samarbetsförmåga, stresstålighet.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av
biblioteksrådet Kjell Nilsson, BIBSAM, samt av
personalföreträdarna Esbjörn Eriksson för TCO-OFR och
Johannes Rudberg för SACO,  tel 08-463 40 00 (vx).

Ansökan skall vara oss tillhanda senast måndagen den 20
september 1999 under adress Kungl bibliotekets sekretariat,
Box 5039, 102 41 STOCKHOLM, märkt med dnr
141-386-99.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager