LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Svensk bibliotekstatistikk for universitets- og høgskolebibliotek
From: Hans Martin Fagerli <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Sep 1999 09:44:59 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (39 lines)


I forbindelse med utarbeidelse av kommentarer til en studiekvalitetsrapport
(http://www.hioslo.no/formidling/rapport/rap_1999_11a/) som er utgitt ved
Høgskolen i Oslo nå i sommer (den kan leses både på nettet og kjøpes i trykt
form), er jeg interessert i kilder til svensk bibliotekstatistikk
(offisielle eller egne beregninger) som viser følgende typiske tall:

(kun universiteter og høgskoler)

antall studenter (i Norge bruker vi begrepet heltidsekvivalenter)
antall utlån (vi definerer dette som utlån fra lokal samling + fjernlån)
antall fjernlån
antall innlån
Bibliotekbudsjett (personal + drift). Ved norske univ.- og høgskolebibliotek
er normalt alle kostnader knyttet til biblioteket skilt ut i et eget
bibliotekbudsjett forvaltet av biblioteksjefen.
Institusjonsbudsjett (slik at man kan se hvor stor del bibliotekbudsjettet
utgjør av dette)

Undersøkelsen hos oss konkluderer med at bruken av biblioteket blant
studentene er lav. Det er vi ikke spesielt overrasket over. Undersøkelsens
viktigste konklusjon er at dette har sammenheng med pedagogisk praksis og
undervisningsformer. Dette er en sannhet som den engelske bibliotekmannen
Maurice B. Line slo fast i en Nordinfo-rapport for 10 år siden.

Men i arbeidet med kommentarene blir det også viktig å dokumentere hvorvidt
vårt bibliotek skiller seg ut fra andre bibliotek i samme kategori.

Svar direkte til meg.  For spesielt interesserte kan jeg nevne at jeg har
ganske gode data
for norske høgskolebibliotek (vi er 26 i tallet). Disse er en bearbeiding av
ulik offisiell statistikk, og er tilgjengelig hvis dette er ønskelig.


Hans Martin Fagerli
bibliotekleder / chief librarian
Høgskolen i Oslo / Oslo College
Wergelandsveien 27
0167 OSLO
Norge / Norway

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager