LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

NYT: NVBF stipendium

From:

Poul Erlandsen <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Thu, 2 Sep 1999 14:53:02 GMT+0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


NVBF utlyser stipend for nordiske studiebesøk

NVBF, Nordiske vitenskapelige bibliotekforeningers forbund, utlyser 5
årlige stipend for studiebesøk, hver på kr 5.000 (NOK fem tusen).
Stipendene utdeles første gang høsten 1999, for studiebesøk som
planlegges gjennomført i år 2000.

Formål:
Det er NVBFs hensikt å stimulere til å styrke den faglige kontakten
mellom fagbibliotekvirksomhet i de nordiske land. Stipendet vil gi
mottakeren anledning til å reise til og gjennomføre studiebesøk ved en
relevant virksomhet i et annet nordisk land enn det stipendiaten selv
kommer fra. NVBF ønsker spesielt å gi "yngre", aktive medarbeidere
utenfor sjefsskiktet anledning til å delta.

Målgruppe:
Enkeltmedlemmer i de nordiske basisorganisasjonene for NVBF kan søke
stipend. Disse organisasjonene er: Danmark: Foreningen af Medarbejdere
ved Danmarks Forskningsbiblioteker (FMDF) Finland: Suomen Tieteellinen
Kirjastoseura - Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund Island: Félag
bókavarda i rannsóknarbókasöfnum Norge: Norsk fagbibliotekforening
(NFF) Sverige: Svenska bibliotekariesamfundet (SBS)

Søknadens innhold:
- Søkerens navn, adresse (med e-mail), fødselsdato, stilling og
arbeidssted - Opplysninger om medlemsskap og evt. engasjement i
NVBF-organisasjon - Opplysninger om den virksomhet som ønskes besøkt -
Budsjett for reisen og oppholdet - Begrunnelse for det ønskete
studiebesøk, forventninger og relevans for eget arbeid og/eller
bibliotekfaglig interessefelt

Begrensninger:
- Det bevilges ikke stipend til deltaking i konferanser og liknende -
Stipend kan ikke tildeles fungerende styremedlemmer i NVBF.

Tildeling av stipend:
Stipender tildeles av NVBF-styret. Det tilstrebes å fordele de 5
årlige stipendene slik at et medlem fra hvert av de nordiske land
hvert år får anledning til å reise. Søkeren må selv kontakte den
virksomhet som ønskes besøkt og ordne med avtaler der.

Krav til gjennomføring:
De tildelte midler må benyttes til studiebesøk innen det år midlene er
bevilget for. Senest én måned etter avsluttet studiebesøk skal rapport
avleveres til NVBF sammen med dokumentasjon på bruk av midlene.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist for stipend for år 2000: 8. oktober 1999.
Søknad sendes:
NVBF v/ sekretær Poul Erlandsen
Danmarks Pædagogiske Bibliotek
P.O.Box 840
DK-2400 Koebenhavn NV
Danmark
e-post: [log in to unmask]

Fax: +45 39 66 00 82


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager