LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bokpresentationer i Arkitekturmuseets bibliotek
From: Liselotte Winka <[log in to unmask]>
Reply-To:Liselotte Winka <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Sep 1999 08:48:02 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (25 lines)


Bokpresentationer i Arkitekturmuseets bibliotek

Under hösten 1999 kommer fyra böcker ur den nyutgivna svenska arkitektur-litteraturen att presenteras i Arkitekturmuseets bibliotek. Inbjudna författare samtalar om böckerna. Du som är intresserad av att delta, kom i god tid! Biblioteket har ett begränsat antal platser.

EN TRÄDGÅRDSPARK I SÖDERMANLAND: ANTROPOSOFERNAS TRÄDGÅRD I YTTERJÄRNA
Tisdag den 7 september kl. 19.00

Arne Klingborg, konstnär och trädgårdsentusiast, verksam vid Rudolf Steinerhögskolan sedan 1960-talet presenterar sin nya bok En trädgårdspark i Södermanland, som behandlar antroposofernas trädgård i Ytterjärna. 
ARKITEKTUR I LITTERATUR
Tisdag den 5 oktober kl. 18.00

Jöran Mjöberg, professor och litteraturvetare, presenterar i sin bok Arkitektur i litteratur hur arkitektoniska verk på olika sätt influerat skönlitteraturen under 1800- och 1900-talen.

EN SVENSK RESTAURERINGSTRADITION: TRE ARKITEKTER GESTALTAR 1900-TALETS HISTORIESYN
Tisdag den 9 november kl. 19.00

Victor Edman, arkitekt och fil dr, presenterar sin avhandling En svensk restaureringstradition, som behandlar arkitekterna Sigurd Curman, Erik Lundberg och Ove Hidemark mot bakgrund av det svenska 1900-talets arkitekturteoretiska strömningar.

KONSTNÄRERNAS HUS: EN MÖTESPLATS I SVENSKT KONSTLIV UNDER 100 ÅR
Tisdag den 30 november kl. 19.00

Dag Widman, fil lic och tidigare överintendent för Prins Eugens Waldemarsudde, presenterar sin bok Konstnärernas hus, om Konstnärsklubbens och Konstnärshusets tillkomsthistoria och dess arkitekt Ludvig Peterson.

Välkommen till Arkitekturmuseets bibliotek! Fri entré. Ingång från trädgården.
För upplysningar, telefon 08 – 587 270 40.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager