LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: Understrukna länkar - ett tips

From:

Ann-Sofi Cullhed <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Thu, 26 Aug 1999 17:36:11 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


AGORA - en gateway till humaniora på webben - är en splitterny webbplats,
som än så länge befinner sig på utvecklingsstadiet. Den är faktiskt så ny
att vi inte ens har gjort reklam för den - nu fick vi lite i alla fall!

Ingen presentation här och nu - den kommer snart - men dock några ord om
webbplatsen, som ni alltså hittar på
http://carolina.ub.uu.se/agora/index.html och bäst läser i Internet
Explorer.

AGORA är tänkt att drivas som ett nationellt samarbetsprojekt. En
centralredaktion med administrativa/tekniska uppgifter bildades i juni på
Uppsala universitetsbibliotek, och en ämnesredaktion med representanter
från olika bibliotek i Sverige börjar så sakteliga ta form. Den nuvarande,
provisoriska versionen av AGORA kommer att omarbetas till en databas, och
ämnesredaktionen kommer att medverka i utformningen av struktur och
layout. Anders Lönn, en av ämnesredaktörerna (eller hur, Anders, jag har
väl inte missuppfattat dig?), är alltså en av dem som kommer att besluta om
utformningen av webbplatsen. Vi ser fram emot livliga diskussioner om
länkunderstrykningar och många andra detaljer! Bara några ord här, eftersom
du nu vände dig till BIBLIST med dina synpunkter:

Ett enkelt style sheet styr bl.a. länkutformningen. Nuvarande style sheet
är lika provisoriskt som resten av webbplatsen, och funkar bättre i
Internet Explorer än i Netscape, som så ofta när det gäller style sheet -
när det börjar bli allvar av ska vi förstås ha style sheet som funkar
hyfsat i båda läsarna. I IE blir länkarna visserligen inte understrukna,
men tydligt markerade med stor och fet stil. Jag - den skyldiga! - utgick
från IE, och valde att frångå länkunderstrykningen av synergonomiska skäl.
Hjälpmedelsinstitutet varnar för understrykning i texter - understruken
text flyter ihop och kan inte alltid tydas av synsvaga. I löpande text är
länkunderstrykning förtydligande, men i dokument som i allt väsentligt
består av länkar - såsom AGORA i sitt nuvarande skick och många andra
länksamlingar - kommer understrykningarna att dominera synbilden och
försvåra läsningen får många.
Problemet är dock förhoppningsvis övergående. När webbplatsen arbetas om
till en databas, ett projekt som kommer att inledas i höst, har vi goda
möjligheter att skapa mallar för en tydlig och bra presentation av enskilda
poster, med eller utan understrukna länkar - för min del, gärna med!Vänliga hälsningar
Ann-Sofi Cullhed

*****************************************************
[log in to unmask] Tel.: +46-(0)18-471 39 33
Förvärvsavd./Acquisitions Fax: +46-(0)18-471 39 02
Uppsala universitetsbibliotek http://www.ub.uu.se
Box 510
SE-751 20 UPPSALA


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Lonn [SMTP:[log in to unmask]]
Skickat: den 26 augusti 1999 14:04
Till: [log in to unmask]
Ämne: Understrukna länkar - ett tips

Ounderstrukna länkar hittar man numera litet varstans på webben:
det ser ut att ha blivit något av en modefluga. Ett centralt
svenskt exempel utöver KB/Libris är Agora
<http://carolina.ub.uu.se/agora/>, fast där har det bara drabbat
själva ingångssidan (och den röda texten ANDRA HÅLLPLATSER som
uppträder under logon på följande sidor - kunde den åtminstone inte
fått vara blå som länkarna på ingångssidan?). Den som liksom jag
tycker det är ett otyg och ömmar för ovana användare kan testa
följande i Netscape 4:

Gå till Edit, Preferences. Välj Advanced. Avmarkera Enable style
sheets. Tryck OK.

Tryck Reload och understrykningarna är tillbaka.

Vad motsvarande heter i den svenska versionen bör vara tämligen
lätt att genomskåda.

Nackdelen är att div. andra typografiska markeringar (t.ex.
feststil, textstorlek, beroende på vad som är definierat i mallen
på resp. webbplats) också försvinner. Men man har i varje fall
fortfarande en viss personlig valfrihet. (Det hjälper inte mot
Agoras andra hållplatser, som är en gif-bild.)

Något enkelt sätt att göra sammalunda i IE kan jag inte se i en
hast, men det kanske finns någon annan som vet?

Anders L.
[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager