LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: mått på personalstyrkans storlek
From: "Hilding Sjoden, Goteborgs universitetsbibliotek" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Aug 1999 14:56:02 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Någon sådan standard känner åtm. inte jag till.  Å andra sidan är jag
relativt ny inom biblioteksvärlden.

Funnes en standard skulle jag med all kraft motarbeta den.  Alla försök
till standardisering enligt modeller av den typ Du ger exempel på bygger på
 förenklade resonemang om relationen mellan resurser, kvalitet och
verksamhetsmål. Och nå'n sorts tro på all biblioteksverksamhets likformighet. 

Det ligger dock mycket i den sarringska modellen.


Hilding SjödénAt 14:44 1999-08-19 +0200, you wrote:
>Hej!
>
>Jag undrar om det finns något vedertaget mått på hur stor personalen bör
>vara på ett bibliotek. Finns det till exempel en standard för relationen
>mellan samlingarnas storlek eller antalet lån och personal? Jag vore mycket
>tacksam för kommentarer.
>
>Hälsningar
>
>Peter Berry
>

                 ,,,
                (o o)
============oOO==(_)==OOo================

HILDING SJÖDÉN, kanslichef
Göteborgs universitet
Göteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE-405 30 GÖTEBORG


phone:  +46 (0)31-773 1762
fax:    +46 (0)31-16 37 97


==========================================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager