LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: VB: Fjärrlån från Kungl. biblioteket
From: Anna-Gretha Johansson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 16 Aug 1999 12:01:32 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (48 lines)


Hej Gunilla!

Ang din anmodan att se över vara lån från KB...så har ni ju ALEPH lika väl
som Umeå UB...och det är ju som du vet si och så med allt...men efter div.
"trollande" från vår data ansvarig...så gick det att få fram en lista på
äldre lån från er...så förhoppningsvis ska ni få dem snart tillbaka.

Hälsningar
Anna-Gretha i Umeå


At 11:02 AM 8/16/99 +-200, you wrote:
>----------
>Från:     Gunilla Eldebro[SMTP:[log in to unmask]]
>Skickat:     den 23 juli 1999 11:13
>Till:  [log in to unmask]
>Angående:   Fjärrlån från Kungl. biblioteket
>
>Till samtliga fjärrlånebibliotek!
>
>Som ni kanske redan har märkt har KB infört ett lokalt
biblioteksdatasystem "Regina", för drygt tre månader sedan.
>1,5 miljoner av KB:s dryga 3 miljoner böcker och tidskrifter finns redan i
Regina och vi konverterar fortlöpande poster som tillförs systemet.
>För att få ut bästa möjliga effekt av lånesystemet krävs att alla böcker
som är utlånade också är registrerade i Regina. Det vore bra om samtliga
fjärrlånebibliotek ville se över "gamla KB-lån", dvs böcker lånade före 6
april 1999 och snarast återlämna dem till oss.
>Vi tackar er alla på förhand!
>
>Med vänliga hälsningar
>Gunilla Eldebro
>Fjärrlån
>Kungl. biblioteket
>
>e-post:[log in to unmask]
>tel:08-463 41 52 
>
>
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Anna-Gretha Johansson
Fjärrlånebibliotekarie
Umeå Universitetsbibliotek
901 74 UMEÅ

Tel 090/786 5998
Fax 090/786 7474
E-post [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager