LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

RE: SV: Re: mått på personalstyrkans storlek

From:

Roland Hjerppe <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 23 Aug 1999 23:05:01 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej Peter - och alla andra,

Om man vill ta frågan på allvar kan man närma sig frågorna om bemanning
(personalens storlek/antal, fördelning mellan olika slag av personal etc.)
på flera sätt:

- normativt, någon (myndighet/organisation) "bestämmer" vad som krävs, t.ex.
för ackreditering, se "STANDARDS FOR COLLEGE LIBRARIES, 1995 EDITION"
http://www.ala.org/acrl/guides/college.html för ett exempel, fler finns på
"ACRL Standards & Guidelines" http://www.ala.org/acrl/guides/ ,

- med föreskrivande (matematiska) modeller, man/någon bygger en modell av
något slag där det dels bestäms vilka variabler (antal inköp, antal lån,
antal besök, osv.) som är viktiga och dels hur dessa skall viktas i
förhållande till varandra, och som resultat får man en formel i vilken man
sätter in sina värden, (detta har Riksbibliotektjenesten gjort och Hans
Martin Fagerli tillämpat, med de resultat som han själv anger),

- med beskrivande (statistiska) modeller, man ser efter hur andra har det,
för detta behövs statistik som Henrik Åslund framhåller, men också i detta
fall måste man bygga modeller, dels för att avgöra vilka data som skall
samlas in och dels för att bestämma vilka mått (data) som skall användas för
att fastställa vilka bibliotek som liknar ens eget eller som man vill
jämföra sig med (sådana jämförelser och åtföljande handlingsplaner kallas
just nu "benchmarking" se t.ex. "Benchmarking Basics for Librarians"
http://www.sla.org/division/dmil/mlw97/gohlke/sld001.htm för en
introduktion), statistik (för akademiska bibliotek) för USA (tiilräckligt
många bibliotek för att det skall bli meningsfylld statistik) finns på
"Academic Libraries Data"
http://nces.ed.gov/surveys/libraries/academic/data.shtml

- pragmatiskt, marginalerna/förändringsmöjligheterna är som Hans Martin
Fagerli påpekar oftast små i de vidare ramar som varje bibliotek verkar inom
och bemanningen är bara en (om en viktig) av de faktorer som är
betydelsefulla i planering och budgetarbete.

De olika ansatserna kan ge olika slags argument i förhandlingarna med
finansiärerna men frågorna om bemanning behöver naturligtvis relateras till
sådant som resultat och effektivitet. På "Library Statistics & Performance
Measures" http://web.syr.edu/~jryan/infopro/stats.html finns en bra samling
pekare kring dessa frågor för de som vill gå vidare.

------------------------------------------------------------------------
"Two dangers never cease to threaten the world: order and disorder."
Paul Valery (1871-1945)

Roland Hjerppe Överbibliotekarie
[log in to unmask]
T. 060 148453 Mitthögskolan
F. 060 148950 851 70 Sundsvall

"The art of progress is to preserve order amid change and to preserve
change amid order."
Alfred North Whitehead (1861-1947)
------------------------------------------------------------------------


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager