LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Det beror på
From: Agneta Lindh <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Aug 1999 11:01:41 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (70 lines)


"DET BEROR PÅ"

BIBSAM, Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling inbjuder till en tvådagarskurs i biblioteksjuridik.

Plats: Stockholm, SJ Konferenscenter
Tid:  11-12 november 1999
Pris:   2 500 kronor (inklusive måltider och kursmaterial)

Kursen vänder sig till aktiva bibliotekarier inom alla sektorer, dvs.
såväl forsknings- som folkbibliotekarier. Avsikten är att belysa de
rättsliga ramarna för biblioteksverksamheten samt huvudlinjerna av den
juridik som har att göra med bibliotekets olika informations-tjänster.

Det är inte första gången som BIBSAM behandlar dessa frågor. Det har
skett tidigare, både i tal och skrift. Med egen juridisk expertis på
BIBSAM har vi nu ökad möjlighet att genom denna kurs diskutera och ge
svar på aktuella biblioteksjuridiska frågor.

Kursen utgår delvis från frågor och problem som vi blivit uppmärksammade
på under de senaste åren.

Huvudansvarig för kursens innehåll är KB:s verksjurist, Susanna Broms
och administrativ kursledare Agneta Lindh från BIBSAM.
Susanna kommer dessutom att fungera som lärare tillsammans med ett antal
inbjudna experter. För att skapa möjligheter för en fri och livlig
diskussion har vi beslutat att begränsa deltagarantalet till cirka 20
personer.

Programmet kommer att ta upp bl.a. följande områden:

Biblioteken och yttrandefriheten.
Regelverket: Bibliotekslagen, Författningar etc.
Låntagaren och biblioteket - relationen (avtalsrätt, låneregler,
fullmakter)
Föräldrabalken - barn och lånekort/regler.
Sekretess avseende uppgift om lån m.m.
Betalningsföreläggande och handräckning; ansökan hos
kronofogdemyndigheten
Upphovsrätt
Digital publicering
Personuppgiftslagen
Upphandling och avtalsvillkor

För närmare upplysningar kontakta Susanna Broms
(08-463 44 09, [log in to unmask]) eller Agneta Lindh (08-463 42
69, [log in to unmask])

Anmälningar vill vi ha senast den 18 oktober. Skicka dem med vanlig post
eller e-post till: [log in to unmask]


--


Agneta Lindh, Handläggare, 1:e bibliotekarie
Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
Box 5039
102 41  STOCKHOLM

Agneta Lindh, Executive Officer, Senior Librarian
Royal Library, BIBSAM (Department for National Co-ordination and
Development)
P.O. Box 5039, SE - 102 41  STOCKHOLM
Sweden

E-mail: [log in to unmask]
URL: http:/www.kb.se/bibsam/bibsam.htm
Telephone: +46 8 463 42 69, fax: +46 8 463 42 74
Mobile: +46 70 657 15 93

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager