LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nya vägar till samhällsinformation
From: Bengt Lonnerblad <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 25 Aug 1999 09:24:10 CEST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (33 lines)


Statens kulturråd inbjuder i samarbete med SUNET/Högskoleverket till en
konferens på riksdagen tisdagen den 28 september 1999 om nya möjligheter för
biblioteken att förmedla samhällsinformation.

Tekniken gör det möjligt att via Internet distribuera information om vad som
händer i riksdagen. Förutsatt att folkbiblioteken har tillräcklig kapacitet
på sin Internet-förbindelse och förutsatt att de juridiska frågorna får en
lösning skulle riksdagens debatter och utfrågningar kunna få en räckvidd
utanför 08-området och t.ex. kunna följas från samtliga 289 folkbibliotek.

Syftet med konferensen är att belysa några av de många nyttigheter
bibliotekens Internet-anslutning kan användas till och vilka nya möjligheter
som kan bli aktuella inom de närmaste åren.

Program och ytterligare information finns på Kulturrådets webbsida,
http://www.kur.se (under Litteratur, bibliotek och kulturtidskrifter –
Konferenser).

Med vänlig hälsning


Bengt Lönnerblad
Högskoleverket, National Agency for Higher Education
Box 7851, 103 99 Stockholm
Tel: 08-56 30 85 00 alt. 0511-173 41 eller 0708-32 55 13. Fax:
08-56 30 88 50,  e-mail: [log in to unmask]
SUNETs hemsida: http://www.sunet.se
SUNET öppnas för bibliotek och museer: http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager