LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Statistiskt nyhetsbrev
From: "Joakim Lennartsson, Ekon bibl, Göteborgs univ bibl" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 19 Aug 1999 08:14:08 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


Hej,
Tack jag står gärna med på listan.

Med vänlig hälsning
Joakim Lennartsson
Ekon.bibl.
Box 670 (Vasagatan 1)
405 30 Göteborg


At 14:52 1999-08-18 +0200, you wrote:
>Nyhetsbrev om svensk statistik - Är Du intresserad?
>
>Statistik har väl aldrig ansetts vara lätt att förstå sig på!
>Inte har det väl blivit lättare sedan decentraliseringen av ansvaret för
>statlig statistik som ägde rum 1994. Denna innebar att ett drygt 20-tal
>myndigheter nu publicerar Sveriges officiella statistik, SOS.
>En annan förändring som kan sätta myror i huvudet är den successiva
>övergången till elektronisk publicering, som redan påbörjats och som kommer
>att öka.
>
>Eftersom vi på SCB:s bibliotek i vårt dagliga arbete fångar upp de
>förändringar, som sker med de statistiska publikationerna, vill vi på ett
>snabbt sätt dela med oss av informationen.
>Därför planerar vi att ungefär en gång per månad sända ut ett nyhetsbrev,
>som riktar sig till de statliga högskolebiblioteken samt länsbiblioteken.
>Dessa har rätt att få gratis tillgång till det som ingår i SOS, såväl i
>tryckt och elektronisk form som via Sveriges statistiska databaser (SSDB) på
>webben.
>Vi har för avsikt att behandla både elektronisk och tryckt publicering av i
>första hand officiell statistik (SOS) men även beröra annan statlig
>statistik. Vi tänker informera om större principiella förändringar men även
>mer specifika uppgifter om publikationer, som t.ex. har upphört, ändrat
>titel eller uppgått i annan publikation.
>
>Vill Du stå med på vår utsändningslista, meddela oss per e-post.
>
>Stockholm 1999-08-18
>Inger Nybrant   Kristina Hummel-Gumaelius
>SCB:s bibliotek
>[log in to unmask]
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager