LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Systembibliotekarie/applikationsspecialist till Kungl. biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 1 Jul 1999 10:28:43 +-200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (11 lines)


En anställning som systembibliotekarie/applikationsspecialist på LIBRIS-avdelningen är till ansökan ledig.

LIBRIS-avdelningen behöver förstärka sin organisation inför driftssättningen av det nya LIBRIS-systemet med en person med kvalificerad teknisk inriktning. Närmast förestående i tiden är introduktion av katalogsystemet (Horizon). Våra två applikationsansvariga på katalogsystem och fjärrlånesystem skall kompletteras med en person som behärskar biblioteksdatasystem ur teknisk och gärna även formatmässig synvinkel.

Mest lämpad är en person som arbetat med driftssättning, konfigurering och drift av lokalt biblioteksdatasystem och som har erfarenhet av att lösa såväl vardagliga driftproblem med applikationen som att utföra vissa utvecklingsinsatser för att förbättra systemet. En god förtrogenhet med MARC-formatet är önskvärd.

Anställningen ger många möjligheter till arbete/utvecklingsarbete med olika applikationer och deras sökgränssnitt och kan bl a omfatta ett övergripande ansvar för de nuvarande och kommande nationellt upphandlade databaser för vilka LIBRIS får driftansvar.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning i kombination med stort tekniskt kunnande inhämtat genom erfarenhet och/eller utbildning. Kunskap om söksystem, användargränssnitt, databas- och WWW-teknik. Förtrogenhet med och intresse för standarder som Z39.50. Samarbets- och initiativförmåga, lätthet för att sköta många samtidigt pågående aktiviteter och förmåga att nå resultat.

Ansökan skall vara Kungl. bibliotekets sekretariat, Box 5039, 102 41  STOCKHOLM tillhanda senast fredagen den 27 augusti märkt med dnr 141-328-99.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager