LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: "Två kärringar och en PC?"
From: Bengt Lonnerblad <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 1 Jun 1999 11:43:40 CEST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


”Två kärringar och en PC?” heter ett nyutgivet häfte, som handlar om
bibliotek och bandbredd. Statens kulturråd och SUNET har producerat, och
titeln anspelar på en dessvärre vanlig uppfattning att en bandbredd på 2
Mbit/s – vilket via SUNET erbjuds alla folkbibliotek och länsmuseer – är en
överkapacitet för biblioteket, för där finns ju bara ”två kärringar och en
pc”.

I häftet beskrivs erfarenheter av och exempel på användning av kvalificerad
Internet-anslutning på några bibliotek, i syfte att visa att bara de
bibliotek som ges möjlighet att ta del i den tekniska utvecklingen kan bli
en kraftfull resurs i utbildningssamhället. ”Att biblioteket för sin
specifika verksamhet behöver bandbredd borde vara lika självklart som att
parkförvaltningen behöver gräsklippare”, som det heter i förordet.

Häftet är gratis och är under distribution till alla kommuner, bibliotek och
IT-ansvariga. Den som önskar fler exemplar är välkommen att kontakta
Kulturrådet, tel. 679 72 60, fax 08-611 13 49. Det är också tillgängligt i
pdf-format på Kulturrådets webbsida (http://www.kur.se) under ”Litteratur,
bibliotek och kulturtidskrifter” (Rapporter, skrifter, information).

Med vänlig hälsning


Bengt Lönnerblad

Högskoleverket, National Agency for Higher Education

Box 7851, 103 99 Stockholm

Tel: 08-56 30 85 00 alt. 0511-173 41 eller 0708-32 55 13. Fax:
08-56 30 88 50,  e-mail: [log in to unmask]

SUNETs hemsida: http://www.sunet.se

SUNET öppnas för bibliotek och museer: http://poseidon.umdc.umu.se/sbm/


______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager