LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000
From: Annelie Janred <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 7 Jun 1999 09:08:39 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (190 lines)


At 15:23 1999-06-04 GMT+0100, you wrote:
>This message has been distributed to several listservs. Please excuse
>any duplication!
>Note: Text in English will appear after the Danish text.
>
>
>Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000 = Nordic ILL Facts 1999/2000 / red.:
>Poul Erlandsen. - 4. udg. - Kbh. : Nordiske Videnskabelige
>Biblioteksforeningers Forbund, 1999. - 216 s.
>ISBN 87-985362-1-4
>ISSN 1395-6272
>
>Nordiske fjernlaansfakta er en guide til en raekke nordiske fag- og
>forskningsbiblioteker som vi haaber vil vaere anvendelig for
>bibliotekspersonale som arbejder med fjernlaan. Paa baggrund af
>spoergeskemaer udsendt til udvalgte biblioteker i januar 1999 foreligger
>nu denne 4. udgave som i forhold til de tidligere udgaver er udvidet
>baade hvad angaar antallet af biblioteker samt omfanget af oplysninger.
>
>Nyt for denne udgave er saaledes oplysning om biblioteker som
>deltager i NORFRI (Nordisk Frikreds for Fjernlaan).
>
>Som i de tidligere udgaver findes oplysning om telefon- og faxnumre,
>e-mail adresser, navn paa fjernlaanskontaktperson, priser for laan og
>kopier samt udlaanspolitik.
>
>Redaktionen, som er afsluttet april 1999, er foretaget af Poul
>Erlandsen, Danmarks Paedagogiske Bibliotek.
>
>Det er vores haab, at publikationen vil vaere en hjaelp i det nordiske
>fjernlaanssamarbejde samt hjaelpe oevrige udenlandske biblioteker
>som oensker adgang til vore samlinger.
>
>Publikationen saelges gennem boghandlen, EBSCO, Swets og ved henvendelse
>direkte til:
>
>NVBF / Sekretariatet
>c/o Danmarks Paedagogiske Bibliotek
>PB 840
>DK-2400 Koebenhavn NV
>Danmark
>
>Tlf.: +45 39 66 32 32 * 2306
>Fax: +45 39 66 00 82
>E-mail: [log in to unmask]
>
>Pris: DKK 215,- plus forsendelse og evt. bankgebyr
>
>
>________________________________________________________________
>
>BESTILLINGSKUPON
>
>
>Jeg bestiller herved ____1___ stk. Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000
>
>
>Bedes sendt med faktura til:
>
>Navn:___Annelie
Janred__________________________________________________________
>
>
>Institution:___Chalmers tekniska högskola,
Lindholmenbiblioteket______________________________________________________
>
>_________________________________________________________________
>
>
>Adresse:______Box 8873
402 72 Göteborg
Sverige _____________________________________________________
>
>__________________________________________________________________
>
>__________________________________________________________________
>
>
>
>
>And now in English:
>
>Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000 = Nordic ILL Facts 1999/2000 / ed.:
>Poul Erlandsen. - 4. ed. - Copenhagen : Nordic Federation of Research
>Libraries Associations, 1999. - 216 p.
>ISBN 87-985362-1-4
>ISSN 1395-6272
>
>Nordic ILL Facts is a guide to a number of Nordic research and
>academic libraries which we hope will be a practical tool for library
>staff working with ILL.
>
>As a result of answers to a questionnaire sent to the chosen libraries
>in January 1999 this 4th enlarged and revised edition has now been
>published. New for this edition is a complete list of libraries
>participating in NORFRI : Nordic Libraries Very Interested in
>Sharing.
>An introduction to the NORFRI cooperation is also given.
>
>On the last pages you will find a list of library symbols as well as
>an index to libries in English which we hope will ease the use of the
>publication.
>
>As in the previous editions you will also find phone and fax numbers,
>email addresses, name of ILL contacts, prices for loans and
>photocopies and lending policies.
>
>Editing was completed in April 1999 by Poul Erlandsen,
>National Library of Education, Copenhagen.
>
>It is our hope, that this publication will be of help for interlibrary
>lending and document delivery within the Nordic countries and help
>other foreign libraries access our collections.
>
>Nordic ILL Facts 1999/2000 is sold through bookstores, EBSCO, Swets and
>also directly from:
>
>Nordic Federation of Research Libraries Associations
>The Secretariat
>c/o National Library of Education
>PO Box 840
>DK-2400 Copenhagen NV
>Denmark
>
>Phone: +45 39 66 32 32 * 2306
>Fax:  +45 39 66 00 82
>E-mail: [log in to unmask]
>
>Price: DKK 215,- plus handling and postage
>
>
>________________________________________________________________
>
>ORDER FORM
>
>
>I hereby order _______ copy/copies of Nordic ILL Facts 1999/2000
>
>
>Please send with invoice to:
>
>Name:_____________________________________________________________
>
>
>Institution:_________________________________________________________
>
>_________________________________________________________________
>
>
>Address:___________________________________________________________
>
>__________________________________________________________________
>
>__________________________________________________________________
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>***************************************
>* Poul Erlandsen
>* Sektionsleder, Fjernlaanet
>* Danmarks Paedagogiske Bibliotek
>* Head, ILL Dept.
>* National Library of Education
>* P.O.Box 840
>* DK-2400 Copenhagen NV
>* Denmark
>* Phone +45 39 69 66 33 / 2306
>* Cell phone +45 40 13 70 16
>* Fax  +45 39 55 10 00
>* Ariel 130.226.206.10
>***************************************
>
*******************************************************************
Annelie Janred
Chalmers tekniska högskola/Chalmers University of Technology
Lindholmenbiblioteket/Lindholmen library(email:[log in to unmask])
Box 8873       
S-402 72 GÖTEBORG, SWEDEN
Tel: +46 (0)31 772 5783  
Fax: +46 (0)31 772 5782
E-mail: [log in to unmask]
Internet: http://www.lib.chalmers.se
*******************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager