LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 7 Jun 1999 09:15:11 GMT+0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (233 lines)


Hej

Tak for bestillingen! Bogen bliver sendt i dag.

Med venlig hilsen

Poul Erlandsen
NVBF> Date:     Mon, 7 Jun 1999 09:08:39 +0200
> Reply-to:   BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>        <[log in to unmask]>
> From:     Annelie Janred <[log in to unmask]>
> Subject:    Re: Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000
> To:      [log in to unmask]

> At 15:23 1999-06-04 GMT+0100, you wrote:
> >This message has been distributed to several listservs. Please excuse
> >any duplication!
> >Note: Text in English will appear after the Danish text.
> >
> >
> >Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000 =3D Nordic ILL Facts 1999/2000 / red=
.:
> >Poul Erlandsen. - 4. udg. - Kbh. : Nordiske Videnskabelige
> >Biblioteksforeningers Forbund, 1999. - 216 s.
> >ISBN 87-985362-1-4
> >ISSN 1395-6272
> >
> >Nordiske fjernlaansfakta er en guide til en raekke nordiske fag- og
> >forskningsbiblioteker som vi haaber vil vaere anvendelig for
> >bibliotekspersonale som arbejder med fjernlaan. Paa baggrund af
> >spoergeskemaer udsendt til udvalgte biblioteker i januar 1999 foreligge=
r
> >nu denne 4. udgave som i forhold til de tidligere udgaver er udvidet
> >baade hvad angaar antallet af biblioteker samt omfanget af oplysninger.
> >
> >Nyt for denne udgave er saaledes oplysning om biblioteker som
> >deltager i NORFRI (Nordisk Frikreds for Fjernlaan).
> >
> >Som i de tidligere udgaver findes oplysning om telefon- og faxnumre,
> >e-mail adresser, navn paa fjernlaanskontaktperson, priser for laan og
> >kopier samt udlaanspolitik.
> >
> >Redaktionen, som er afsluttet april 1999, er foretaget af Poul
> >Erlandsen, Danmarks Paedagogiske Bibliotek.
> >
> >Det er vores haab, at publikationen vil vaere en hjaelp i det nordiske
> >fjernlaanssamarbejde samt hjaelpe oevrige udenlandske biblioteker
> >som oensker adgang til vore samlinger.
> >
> >Publikationen saelges gennem boghandlen, EBSCO, Swets og ved henvendels=
e
> >direkte til:
> >
> >NVBF / Sekretariatet
> >c/o Danmarks Paedagogiske Bibliotek
> >PB 840
> >DK-2400 Koebenhavn NV
> >Danmark
> >
> >Tlf.: +45 39 66 32 32 * 2306
> >Fax: +45 39 66 00 82
> >E-mail: [log in to unmask]
> >
> >Pris: DKK 215,- plus forsendelse og evt. bankgebyr
> >
> >
> >________________________________________________________________
> >
> >BESTILLINGSKUPON
> >
> >
> >Jeg bestiller herved ____1___ stk. Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000
> >
> >
> >Bedes sendt med faktura til:
> >
> >Navn:___Annelie
> Janred__________________________________________________________
> >
> >
> >Institution:___Chalmers tekniska h=F6gskola,
> Lindholmenbiblioteket___________________________________________________=
___
> >
> >_________________________________________________________________
> >
> >
> >Adresse:______Box 8873
> 402 72 G=F6teborg
> Sverige _____________________________________________________
> >
> >__________________________________________________________________
> >
> >__________________________________________________________________
> >
> >
> >
> >
> >And now in English:
> >
> >Nordiske fjernlaansfakta 1999/2000 =3D Nordic ILL Facts 1999/2000 / ed.=
:
> >Poul Erlandsen. - 4. ed. - Copenhagen : Nordic Federation of Research
> >Libraries Associations, 1999. - 216 p.
> >ISBN 87-985362-1-4
> >ISSN 1395-6272
> >
> >Nordic ILL Facts is a guide to a number of Nordic research and
> >academic libraries which we hope will be a practical tool for library
> >staff working with ILL.
> >
> >As a result of answers to a questionnaire sent to the chosen libraries
> >in January 1999 this 4th enlarged and revised edition has now been
> >published. New for this edition is a complete list of libraries
> >participating in NORFRI : Nordic Libraries Very Interested in
> >Sharing.
> >An introduction to the NORFRI cooperation is also given.
> >
> >On the last pages you will find a list of library symbols as well as
> >an index to libries in English which we hope will ease the use of the
> >publication.
> >
> >As in the previous editions you will also find phone and fax numbers,
> >email addresses, name of ILL contacts, prices for loans and
> >photocopies and lending policies.
> >
> >Editing was completed in April 1999 by Poul Erlandsen,
> >National Library of Education, Copenhagen.
> >
> >It is our hope, that this publication will be of help for interlibrary
> >lending and document delivery within the Nordic countries and help
> >other foreign libraries access our collections.
> >
> >Nordic ILL Facts 1999/2000 is sold through bookstores, EBSCO, Swets and
> >also directly from:
> >
> >Nordic Federation of Research Libraries Associations
> >The Secretariat
> >c/o National Library of Education
> >PO Box 840
> >DK-2400 Copenhagen NV
> >Denmark
> >
> >Phone: +45 39 66 32 32 * 2306
> >Fax:  +45 39 66 00 82
> >E-mail: [log in to unmask]
> >
> >Price: DKK 215,- plus handling and postage
> >
> >
> >________________________________________________________________
> >
> >ORDER FORM
> >
> >
> >I hereby order _______ copy/copies of Nordic ILL Facts 1999/2000
> >
> >
> >Please send with invoice to:
> >
> >Name:_____________________________________________________________
> >
> >
> >Institution:_________________________________________________________
> >
> >_________________________________________________________________
> >
> >
> >Address:___________________________________________________________
> >
> >__________________________________________________________________
> >
> >__________________________________________________________________
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >***************************************
> >* Poul Erlandsen
> >* Sektionsleder, Fjernlaanet
> >* Danmarks Paedagogiske Bibliotek
> >* Head, ILL Dept.
> >* National Library of Education
> >* P.O.Box 840
> >* DK-2400 Copenhagen NV
> >* Denmark
> >* Phone +45 39 69 66 33 / 2306
> >* Cell phone +45 40 13 70 16
> >* Fax  +45 39 55 10 00
> >* Ariel 130.226.206.10
> >***************************************
> >
> *******************************************************************
> Annelie Janred
> Chalmers tekniska h=F6gskola/Chalmers University of Technology
> Lindholmenbiblioteket/Lindholmen library(email:[log in to unmask]
)
> Box 8873
> S-402 72 G=D6TEBORG, SWEDEN
> Tel: +46 (0)31 772 5783
> Fax: +46 (0)31 772 5782
> E-mail: [log in to unmask]
> Internet: http://www.lib.chalmers.se
> *******************************************************************
>
***************************************
* Poul Erlandsen
* Sektionsleder, Fjernlaanet
* Danmarks Paedagogiske Bibliotek
* Head, ILL Dept.
* National Library of Education
* P.O.Box 840
* DK-2400 Copenhagen NV
* Denmark
* Phone +45 39 69 66 33 / 2306
* Cell phone +45 40 13 70 16
* Fax  +45 39 55 10 00
* Ariel 130.226.206.10
***************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager