LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Replik på Jonas krönika i Internetworld nr 5/99
From: Ingrid Kjellqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 15 Jun 1999 11:24:19 -10000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (117 lines)


Hej alla!

Detta brev har Bibliotekarieförbundet skickat till NicklasMattsson,
chefredaktör
på Internetworld.

Hej Nicklas!

Här är Bibliotekarieförbundets svar på Jonas krönika "Från bibliotekarie
till nätproffs". Den upprörde stora delar av bibliotekariekåren. Vi skulle
vilja
att tidningen skrev en artikel om någon av de bibliotekshemsidor som vi
tipsar om. Ännu bättre vore det naturligtvis om ni skrev om IT-satsningen
på ett
folkbibliotek som kommit långt. Du eller Jonas får gärna kontakta någon av
oss för mer information. På följande adress kan du få adressen till BF:s
styrelse http://www.dik.se/bf/bf.htm. BF är en delförening i DIK-förbundet
som organiserar huvuddelen av Sveriges bibliotekarier.

Replik på Jonas Erikssons krönika "Från bibliotekarie till nätproffs" 

Jonas Eriksson påpekar i sin krönika i Internetworld 99:5 att
politikerna gör alltför lite för att bibliotekarierna ska få bra
utbildning. Nej, staten har tyvärr inte delat ut något generellt
bidrag för att bibliotekarierna runt om i landet ska kunna vidare-
bilda sig inom IT-området. Lärarkåren har fått ett sådant stöd
genom ITIS-projektet. Utbildningsbehovet har dock i viss mån tillgodosetts 
genom att bibliotekarier har kunnat ta del av olika
former av internutbildning, men det finns även exempel på medlemmar
inom yrkeskåren som på sin fritid har skaffat sig nödvändig kunskap,
t ex via den webbaserade IT-utbildningen "Internet i biblioteket",
http://www.dds.se/distans .

J.E frågar sig också om bibliotekarierna själva vill bli experter
på Internet. Svaret på den frågan är att vi självklart måste ta till
oss denna kunskap för att kunna utföra våra arbetsuppgifter. 
De flesta ser inte detta som något negativt utan som en välkommen stimulans
i vardagen. 

J.E efterlyser förändringar inom bibliotekarieutbildningarna för att
höja kunskapsninvån inom IT-området. Samtliga fyra utbildningar, se
URLer nedan, lägger stor vikt vid ny teknik och IT som är nödvändiga
kunskaper för uppbyggnaden av dagens och morgondagens elektroniska bibliotek.
Detta innebär att nyutexaminerade bibliotekarier inte längre är 
hänvisade till extremt lågavlönade arbeten inom offentlig sektor.
De låga lönerna kan mycket väl bli ett problem när stora delar av
yrkeskåren går i pension några år in på 2000-talet. Unga bibliotekarier
med med höga studielån och IT-kompetens kommer inte acceptera samma
svältlöner som sina företrädare. Inom den privata sektorn, t ex
inom Ericsson, anställer man "informationsarkitekter", som läst, just det,
biblioteks- och informationsvetenskap.

J.E berömmer "Länkskafferiet" http://lankskafferiet.skolverket.se/
på Skolverkets hemsida. Det är en händelse som kan se ut som en tanke.
"Länkskafferiet" produceras nämligen inte av någon trendig webbyrå
utan av bibliotekarier i statlig tjänst, närmare bestämt vid Netlab,
Lunds universitetsbibliotek, http://www.lub.lu.se/netlab/

Flera andra webbplatser och elektroniska bibiotek som byggts upp av
bibliotekarier finns recenserade på Internetsworlds webbsida "Uppkopplat,
recenserade sajter" (http://www.idg.se/iworld/uppkopplat/). Här är några
bara några exempel av alla dem som får full eller nästintill full pott:

*Kungliga Biblioteket
www.kb.se (10 poäng)

Recenserad av Peter Wiklund i Internetworld nummer 5, 1997 

*Libris har allt
www.libris.kb.se/  (9 av 10 poäng)

Recenserad av Johan Gustafson i Internetworld nummer 8, 1997

*Biblioteket i utbildningen
www.dds.se/biu/ (9 av 10 poäng)

Recenserad av Magnus Westerberg i Internetworld nummer 7, 1998

Till sist vill vi instämma i några av dina upprop till politikerna.
Biblioteken har definitivt inte spelat ut sin roll!
Frågan är vilka bibliotek våra folkvalda vill ha i framtiden? 

På fyra ställen i landet, Borås, Lund, Uppsala och i Umeå,  kan man idag
läsa biblioteks- och informationsvetenskap.
Mer information finns på respektive utbildnings hemsida:

Borås: http://www.hb.se/bhs/
Lund: http://www.kult.lu.se/bivil/index.html
Umeå: http://www.umu.se/infcult/biv/biv.htm
Uppsala: http://www.bibks.uu.se/boiindex.html

Med vänlig hälsning

Ingrid Kjellqvist
Ordförande i Bibliotekarieförbundet


************************************
Ingrid Kjellqvist
Universitetsbiblioteket
Växjö universitet
351 95 Växjö
Tfn: 0470-70 88 40
Mobil: 0709-10 76 94
Fax: 0470-845 23
Epost: [log in to unmask]
http://www.vxu.se/bib/

Vaxjo University Library
Vaxjo University
S-351 95 Vaxjo
Sweden
Tel: 46 +470 70 88 40
Fax: 46 +470 845 23
Email: [log in to unmask]
http://www.vxu.se/bib/
************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager