LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Högskolebiblioteket i Gävle har valt Libra III
From: Egon Nilsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 11 Jun 1999 16:08:12 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (52 lines)


För kännedom!

Högskolebiblioteket i Gävle har efter moget övervägande, tecknat kontrakt
med Axiell AB om leverans av biblioteksdatasystemet Libra III (vi har
Tinlib för närvarande).

Systemet ska installeras sista veckan i oktober och tas i drift 1 nov.

I samband med övergången ska bibliotekets bestånd även registreras i Libris.
Sigeln kommer att vara Hig (den finns redan i Elseviers tidskriftsposter i
Libris och i Libris fjärrlån).

Bl.a. följande "överenskommelser" har gjorts:
>Libra III ska vara "porterat" för SUN-server
>Databashanteraren C-ISAM ersätts successsivt med Mimer
>Z39.50-server ska installeras
>Konverteringen ska omfatta bibliografiska poster och låntagarposter.
>De bibliografiska posterna matchas mot Libris för korrigering &
komplettering med utländska ämnesord 
>Tinlib och Libra III körs parallellt under en övergångstid: De utestående
lånen står kvar i Tinlib och återlämning görs i båda systemen. På så sätt
behöver de utestående lånen inte konverteras.
>Enbart webbgränssnittet erbjuds till slutanvändarna 
>Krav och reservationsmeddelanden ska kunna skickas via Postens EBrev-tjänst
>Adressposter ska kunna importeras från LADOK
>SISAC-koderna i tidskrifter ska kunna användas för framsökning av titel i
periodikamodulen
>HiG:s ämnesordsstruktur sparas på fil för framtida implementering av
thesaurus i Libra III
>Optionspris på självbetjäningsautomat för utlån inom ett år

Vi avser bl.a. att lyfta fram en "deldatabas" i Libra (baserad på
publikationstyp) för examensarbeten och forskningsrapporter vid Högskolan
med länk till fulltext i pdf-format. "Examensarbets-databasen" ska ha en
separat url, där gränssnittet även erbjuder bläddring på ämne och årtal via
"dynamiska länkar" till databasen.

Tillsammans med biblioteken på Försvarshögskolan, Utrikespolitiska
institutet, Naturvårdsverket och SGU m.fl., utgör vi en grund för en
blivande användargrupp? runt Libra III för vetenskapliga bibliotek. Hoppas
att våra erfarenheter leder till att ytterligare något allmänt
vetenskapligt bibliotek vågar "ta språnget"!

Mer information om Libra III finns på Axiells webbplats:
http://www.axiell.se/

Ytterligare upplysningar fås från:
HÖGSKOLEBIBLIOTEKET I GÄVLE
Gunilla Thunarf, bibliotekschef (semester t.o.m. 4 juli)
026-648529, [log in to unmask]
Egon Nilsson, IT-bibliotekarie
026-648940, [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager