LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Individuellt forskarstöd
From: Margareta Melén <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 29 Jan 1999 14:04:13 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (21 lines)


Hur arbeta med individuellt forskarstöd på en mindre högskola?

Eftersom Högskolan i Karlskrona/Ronneby är en så ung högskola, har skolans
och även bibliotekets verksamhet hittills varit riktad mot studenterna och
grundutbildningen. Men i och med att det nu finns en uttalad strävan att
utveckla forskningen på högskolan, bör till bibliotekets målsättning läggas
att förbättra servicen för de olika institutionernas forskare och
doktorander. Vi bibliotekarier på HKR arbetar just nu med att ta fram en
handlingsplan för att under innevararande år kunna erbjuda åtminstone ett
par av våra institutioner individuellt forskarstöd.

Vi befinner oss alltså bara i startgroparna och vore därför tacksamma för
att få kontakt med kolleger som redan arbetar med forskningsinriktad
biblioteksservice och är villiga att dela med sig av sina
erfarenheter. Vi skulle också vilja veta i vilken grad ni tilldelats
resurser, ekonomiska och personella, för den här typen av verksamhet. Maila
eller ring gärna till

Margareta Melén
Bibliotekarie vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Tel: 0455/892 81

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager