LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekschef till Högskolan Trollhättan/Uddevalla
From: Anna Carin Börjeson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 30 Dec 1998 12:31:10 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


LEDIG TJÄNST

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) är en ung dynamisk högskola i
Västsverige med ca 4 000 studerande och 200 anställda.
Verksamheten är förlagd till tre närliggande orter, Trollhättan, Uddevalla
och Vänersborg.
Inom områdena teknik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikation,
samhällsvetenskap, undervisning, humaniora och beteendevetenskap bedrivs
utbildning upp till kandidatnivå.
Kopplingen till arbetslivet är stark, mycket tack vare profilområdet
cooperative education (COOP) - en utbildningsform som varvar studier med
avlönat arbete. Forskningen är under uppbyggnad och väntas öka kraftigt de
närmaste åren.
Ett samgående mellan HTU och Hälsohögskolan Väst, Vänersborg planeras.
För närvarande finns tre avdelningsbibliotek i vardera Trollhättan,
Uddevalla och Vänersborg.
Biblioteksverksamheten kommer inom de närmaste åren att öka kraftigt. Fr o
m 1999-01-01 utgör biblioteket en egen organisation direkt underställd
rektor.

Under förutsättning av erforderliga beslut ledigförklaras en befattning som

BIBLIOTEKSCHEF

ref nr 34/99
med placering på högskolans kansli i Trollhättan.

Arbetsuppgifter:
Ledning samt övergripande ansvar för utveckling av den samlade
biblioteksverksamheten inklusive ekonomi och personal.

Kvalifikationer:
Vi kräver bibliotekarieexamen eller motsvarande. Erfarenhet från
universitets- och högskolebibliotek ser vi som nödvändig liksom
dokumenterat goda ledaregenskaper och god samarbetsförmåga. Vi förutsätter
också kunskaper och intresse för modern informationsförsörjning. Erfarenhet
av forskning är meriterande.

Eftersom de flesta cheferna vid HTU är män ser vi gärna kvinnliga sökande.
Provanställning kan komma att tillämpas.

Upplysningar:
Utbildningschef Lars Hillefors 0520 - 47 51 03 och rektor Olof Blomqvist
0520 - 47 50 01. Fackliga företrädare är Marie Hed (TCO) 0520 - 47 50 06
och Lena Lindhé (SACO) 0520 - 47 51 04.

Tillträde:
Senast 1999-07-01
Ansökan märkt med ref nr skall vara Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Box
936 461 29 Trollhättan till handa senast 1999-02-12.

****************************************************************************

Anna Carin Börjeson               [log in to unmask]

Bibliotekarie/Librarian             Tel. 0521 - 27 55 45

Högskolebiblioteket               Fax. 0521 - 27 55 50
Box 236
S-462 23 Vänersborg
Sweden

****************************************************************************

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager